Metoda Kaikaku – na czym polega?

Table of contents

  Obecnie firmy muszą sobie radzić z dostosowaniem się do gwałtownie zmieniającej się rzeczywistości, sięgając niejednokrotnie po radykalne rozwiązania. Świat biznesu od zawsze charakteryzował się dużą konkurencją dlatego właśnie taka elastyczność jest bezdyskusyjnym atutem. Co ma to wspólnego z Kaikaku? Przeczytaj poniższy artykuł, aby się dowiedzieć. 

  Kaikaku definicja

  Kaikaku w języku japońskim oznacza zmianę i transformację. Metoda Kaikaku jest więc koncepcją przeprowadzenia radykalnych zmian w procesach biznesowych przedsiębiorstwa. Zmiany mogą obejmować całe spektrum: od reorganizacji sposobu produkcji, przez wykorzystywane w procesie produkcyjnym maszyny, strategie rozwoju, kulturę przedsiębiorstwa, styl zarządzania czy też system przepływu informacji. Analizując strukturę wewnątrz naszej organizacji możemy dojść do wniosku, że konieczna jest modyfikacja w procesach, która znacząco i skokowo odmieni wyniki. Będzie jednak wymagała radykalnej zmiany w tym, co dotychczas robiliśmy.

  To jest właśnie Kaikaku – zmiana rewolucyjna lub głęboka reforma dotychczasowej metody pracy, która wpływa na działanie całej organizacji (bądź jej znaczącej części). Nie wynika z pomysłów doskonalących pochodzących od pracowników, ale jest wynikiem złożonych analiz. Może dotyczyć także zmiany strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, która wynika z uwarunkowań na rynku lub własnej inwencji danej organizacji. 

  Kaikaku jest celowym działaniem często inicjowanym przez kadrę zarządzającą / szefów, gdyż wiąże się z decyzjami mającymi wpływ na funkcjonowanie firmy. Ponieważ ta metoda związana jest ze zmianą procesów w firmie, z reguły obejmuje różne grupy pracowników, także mniejsze oddziały czy jednostki, choć nadal wymaga odgórnego nadzorowania, a zmiany nie są dyskutowane z poszczególnymi pracownikami i nie wynikają z pracowniczych konsultacji.  

  Metoda Kaikaku przynosi wiele korzyści i pomaga zoptymalizować produkcję.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14 dni za darmo - Bez użycia karty kredytowej - Pełne wsparcie techniczne

  Kaikaku forma

  Kaikaku opiera się na określonych ramach czasowych, gdzie w danym okresie założone są konkretne cele czy zmiany, które wprowadzający chce osiągnąć. Z reguły jest to jeden duży projekt, z zadaniami wspomagającymi czy też krokami, które trzymając się przyjętych ram czasowych, przybliżają do założonego celu głównego. Czas wdrożenia zmian może być rozłożony na miesiące, a nawet lata.

  Kaikaku proces

  Metoda Kaikaku jest pewnego rodzaju procesem i składa się z różnych kroków:

  1. Przygotowanie

  Na tym etapie ważne jest uzyskanie wsparcia kadry zarządzającej, tak aby wszyscy byli zgodni co do założeń i samej potrzeby zmian oraz wybranej strategii. Tu określa się dokładnie jak głębokie powinny to być zmiany, jakich obszarów dotyczyć, jaki rezultat chcemy osiągnąć. Ustalamy także mniejsze projekty satelitarne, które przybliżają nas do głównego celu, rozpisujemy zadania i ustalamy kto jest za co odpowiedzialny. Informujemy załogę o planowanych rewolucjach, szkolimy, edukujemy. 

  2. Przeprojektowanie

  Ta faza pozwala na analizę procesu i wprowadzenie niezbędnych mikro zmian, aby dostosować teorię do tego co jest praktycznie potrzebne. Tu jest miejsce na różnego rodzaju testy i ewaluację.

  3. Wdrożenie

  Wreszcie przychodzi czas na wdrożenie planu działania, przeszkolenie pracowników niższego szczebla, śledzenie postępu, monitorowanie  procesów. 

  Kaikaku – różne rodzaje projektów

  Można wyróżnić kilka rodzajów projektów w podejściu Kaikaku:

  • Lokalne innowacyjne wdrożenia – np. wdrożenie nowego dla firmy rozwiązania, które jest już dobrze znane w danej branży;
  • Lokalną innowacyjną metodologię – np. wdrożenie nowych metod, które są już dobrze znane w branży, jednak nowe dla danej firmy;
  • Globalne innowacyjne wdrożenia –  np. wdrożenie nowego rozwiązania dla danej branży;
  • Globalną innowacyjną metodologię – np. wdrożenie nowej teorii produkcji w danej branży.

  Niektóre z projektów Kaikaku przyczyniają się do poprawy produktywności rzędu 30-50%, co można przypisywać ich “radykalizmowi”. Dlatego zarówno struktura organizacyjna, jak i zasoby firmowe powinny być dobrze zabezpieczone i przygotowane na wdrożenie metody Kaikaku. Proces Kaikaku przyjmuje często formę wielu mniejszych projektów, które składają się na większą, całościową zmianę, w konsekwencji nawet mniejsze firmy mogą skorzystać na takim podejściu do usprawnień i reorganizacji firmy. 

  Przeczytaj o innych metodach organizacji i optymalizacji produkcji.

  Optymalizacja produkcji w małej firmie – skuteczne metody sterowania produkcją

  Współczesne produkty są technicznie coraz bardziej zbliżone, dlatego konkurencyjność na...

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.