Metoda One Piece Flow

Table of contents

  Metoda One Piece Flow 

  Metoda One Piece Flow to system produkcji, gdzie istotny jest Przepływ jednej sztuki (z ang. one-piece flow, single-piece flow, make-one, move-one). Dlatego produkty lub ich partie są wytwarzane i przekazywane do kolejnego etapu procesu pojedynczo, za jednym razem. Nazwa metody One Piece Flow nawiązuje do tego, iż maksymalny zapas między operacjami/stanowiskami/procesami wynosi jeden. Dzięki zastosowaniu tej metody w procesie możemy skrócić czas realizacji zlecenia produkcyjnego, co oznacza że nasz klient otrzyma zamówiony produkt wcześniej niż w przypadku produkcji partiami. Dlatego mówimy tutaj o zerwaniu z przetwarzaniem partiami (batch) i przejściu na przepływ jednej sztuki.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14 dni za darmo - Bez użycia karty kredytowej - Pełne wsparcie techniczne

  Metoda One Piece Flow – początki

  Początki metody One Piece Flow to rok 1934, kiedy to Kiichiro Toyoda użył tej metody na odlewni, przy produkcji elementów silników. Zastosował on koncepcję “potwierdzenia jeden po drugim”. Jej celem było nie dodawanie dodatkowej pracy do części,  które później okazywały się wadliwe. W krótkim czasie zauważono, że taka metoda przynosi wiele korzyści i pomaga zoptymalizować produkcję.

  Skrócenie długości cyklu produkcyjnego, zmniejszenie liczby braków powstających w trakcie produkcji, zredukowanie wartości zapasów gotowych, ograniczenie powierzchni produkcyjnej – to tylko niektóre z wielu korzyści, jakie może odnieść przedsiębiorstwo dzięki wdrożeniu metody One piece flow. Można ją wdrożyć niemal wszędzie tam, gdzie występuje powtarzalność zabiegów i operacji. Aby wdrożyć metodę przepływu muszą być spełnione następujące warunki:

  1. Ilość stanowisk musi wynosić więcej niż jedno. 
  2. Praca na poszczególnych stanowiskach musi odbywać się zgodnie ze standardem. Tylko w przypadku tak samo wykonywanej pracy przez operatorów możemy myśleć o skutecznym wdrożeniu.
  3. Stanowiska muszą być zbalansowane tzn. czas wykonywanej czynności na każdym z nich powinien być bardzo zbliżony, dzięki czemu nie czekamy ani nie tworzymy zapasów między procesowych.

  Czym jest gniazdo produkcyjne?

  Istotne dla metody One Piece Flow jest pojęcie “gniazda produkcyjnego”. Termin „gniazdo produkcyjne” odnosi się do stanowisk i maszyn ustawionych obok siebie i realizujących zadania dla poszczególnych, następujących po sobie, etapów produkcji lub usługi. Gniazda mogą być ułożone na zasadzie podobieństwa operacji lub też zgodnie ze strumieniem wartości danej grupy wyrobów lub usług. Ta druga zasada pozwala realizować przepływ jednej sztuki.

  Metoda One Piece Flow – korzyści z wdrożenia 

  Co zyskamy wdrażając One Piece Flow? Oto kilka najważniejszych elementów:

  Poprawa jakości

   Wadliwy produkt wykryjemy zaraz po przekazaniu go na kolejne stanowisko. Tym samym możemy natychmiast podjąć działania mające na celu rozwiązania problemu, gdyż o defektach dowiadujemy się praktycznie natychmiast.

  • Redukcja ilości elementów w procesie 

  Ilość części na danym stanowisku jest zredukowana do 1 sztuki, co pozwala zminimalizować zamrożony kapitał produkcji w toku. Ilość wadliwych części w procesie również zostaje ograniczona do 1 sztuki. Po wykryciu błędu, kiedy w procesie jest tylko 1 wadliwa sztuka, linia jest zatrzymywana celem eliminacji wady. Dzięki temu poziom odpadów zostaje zminimalizowany. Wynika to także z samej definicji: nie przerabiamy produktów z wyprzedzeniem, nie dodajemy niepotrzebnej pracy, nie gromadzimy zapasów. 

  • Redukcja powierzchni

  Powierzchnia produkcyjna zostaje zredukowana poprzez organizację gniazd produkcyjnych.

  •  Elastyczność i produktywność

  Koncept pracy w oparciu o One Piece Flow umożliwia dostosowanie wydajności linii do aktualnych potrzeb klienta. Pozwala to na zwiększenie elastyczności. Chodzi o to, że stosując metą przepływu jednej sztuki jesteśmy w stanie wyprodukować tą sama ilość wykorzystując mniejszą liczbę godzin w stosunku do produkcji partiami. 

  • Skrócenia czasu 

  Mając w zakładzie linię montażową, możemy skrócić czas realizacji zlecenia produkcyjnego, co z kolei wiąże się ze skróceniem czasu oczekiwania klienta. Dzięki takiej metodzie pracy skracamy czas przebywania wyrobu w zakładzie. To z kolei powoduje, iż klient szybciej otrzymuje zamówiony towar i szybciej za niego płaci.

  • Polepszenie ergonomii 

  Niektóre implementacje metody One Piece Flow powodują, że operatorzy muszą się przemieszczać między stanowiskami w kierunku przepływu, wraz z produktem, wykonując po drodze wszystkie konieczne operacje.

  • Poprawa nastawienia załogi

  Jak to z reguły dzieje się przy wdrożeniach nowych rozwiązań, pracownicy są sceptyczni w stosunku do metody One Piece Flow. Jednakże z czasem dostrzegają pozytywy, a mianowicie eliminację rutyny (operatorzy zmieniając non-stop swoje stanowiska nie odczuwają skutków powtarzanych tysiące razy ruchów). Tak więc znika monotonia, co finalnie wpływa na poprawę samopoczucia.

  O innych metodach organizacji produkcji możesz przeczytać w poniższym tekście.

  Optymalizacja produkcji w małej firmie – skuteczne metody sterowania produkcją

  Współczesne produkty są technicznie coraz bardziej zbliżone, dlatego konkurencyjność na...

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.