Harmonogram produkcji – większa wydajność dzięki harmonogramowaniu?

Table of contents

  Nie potrzebujesz zatrudniać dodatkowych pracowników, inwestować w maszyny czy drogie programy do zarządzania produkcją. Harmonogram produkcji pomoże Ci to zrobić w znacznie prostszy sposób. Właściwie dnia na dzień możesz usprawnić pracę na produkcji. Brzmi to jak bajka, szczególnie w czasach epidemii covid 19 oraz przy wakacyjnych problemach z ilością pracowników na hali produkcyjnej. Ale skuteczne harmonogramowanie produkcji jest jak najbardziej możliwe.

  Harmonogramowanie produkcji – co to takiego?

  Harmonogramowanie produkcji to proces organizowania, kontrolowania i optymalizacji pracy w procesie produkcyjnym. Harmonogramowanie procesów produkcyjnych służy do alokacji zasobów, maszyn i urządzeń, planowania zasobów ludzkich, planowania produkcji i zakupu odpowiednich materiałów.

  Nawet jeśli zarządzasz małą firmą produkcyjną, pewnie zależy Ci na uzyskaniu maksymalnej wydajności, dlatego prędzej czy później będziesz musiał zoptymalizować procesy, aby realizować zamówienia na czas  i podnieść rentowność Twojego zakładu, niekoniecznie zatrudniając kolejnych pracowników. 

  Na tym właśnie polega harmonogramowanie produkcji – rozkładasz w czasie dostępne zasoby dopasowując je do kolejnych zleceń produkcyjnych, a następnie te zlecenia dzielisz na partie produkcyjne, określasz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji na poszczególnych maszynach.

  Przygotowanie głównego harmonogramu produkcji, wprowadzenie systemu MPS oraz określenie wszystkich ograniczeń dla planowanych procesów ma na celu sprecyzowanie terminów produkcji na określonych maszynach dla wszystkich operacji przy jak najpełniejszym wykorzystaniu dostępnych instrumentów.

  Harmonogramowanie produkcji można podzielić na cztery etapy:

  1. Planowanie produkcji to proces planistyczny mający na celu określenie ilości towaru (produktu), który ma zostać wykonany w danym okresie. Wykorzystuje się przy tym dostępne zasoby i moce produkcyjne, zaś założenia planistyczne podlegają ciągłemu monitorowaniu pod kątem wykonalności podjętego zadania. Planowanie produkcji uwzględnia nie tylko zagadnienia techniczne, ale również organizacyjne, ekonomiczne i zarządzania, które są ze sobą połączone
  2. Marszruta produkcyjna. Dzięki marszrucie produkcyjnej znasz kolejność działań niezbędnych do wytworzenia danego produktu lub kolejność poszczególnych operacji w jakimś procesie. Wiesz jakie zasoby produkcyjne są potrzebne, znasz czas konieczny do przezbrojenia, sposób obliczenia kosztów produkcji, narzędzia konieczne do wykonania operacji oraz czas potrzebny na wykonanie zadania. Jeśli marszruta produkcyjna wykonana jest poprawnie wiesz na którym etapie produkcji znajduje  się dany produkt i jaki jest kolejny krok w procesie produkcyjnym. 
  3. Stworzenie szczegółowego harmonogramu produkcji w oparciu o technologię produkcji (swojego rodzaju recepturę czy przepis, mówiącą o tym z jakich materiałów trzeba skorzystać i jakich operacji dokonać krok po kroku, aby dany produkt wytworzyć) oraz plan produkcyjny, dzięki któremu wiesz co ma być wyprodukowane, w jakiej ilości, na kiedy, etc. 
  4. Wykonanie, czyli wszystko to co trzeba zrobić, aby zrealizować dane zamówienie, postępując zgodnie z wytycznymi z planu produkcyjnego.

  Planowanie produkcji – wybierz najlepszą metodę i program do planu produkcji

  Praktyczny przewodnik, dzięki któremu dowiesz się jaki program wybrać, aby stworzyć...

  Typy harmonogramowania produkcji:

  Istnieją dwa rodzaje harmonogramów produkcji, tzn. ogólne oraz szczegółowe. Procesy w całym harmonogramie wzajemnie zależą od siebie. Precyzyjne planowanie to znaczący element, gdyż zawiera zagadnienia związane z rozplanowywaniem produkcji, zdolnością produkcyjną czy też planowaniem potrzeb materiałowych.

  Efektywne harmonogramowanie produkcji 

  Harmonogramowanie jest ściśle związane z planowaniem produkcji, a dobry harmonogram produkcyjny danego produktu sprawią, że będziesz w stanie realnie określić termin rozpoczęcia i zakończenia wytworzenia danej partii na poszczególnych maszynach, a Twoje zasoby potrzebne do realizacji zleceń produkcyjnych będą rozłożone w czasie.

  Czytelny harmonogram produkcji będzie zbiorem danych planistycznych i pokaże w rozbiciu na interwały czasowe (godziny, dni, tygodnie czy miesiące) co jest dokładnie produkowane, w jakiej ilości i przez kogo. Dzięki tym danym będziesz wiedział czy możesz przyjąć dane zlecenie i czy masz wystarczające surowce/materiały, tak aby zostało ono wykonane terminowo. A terminowe zlecenia to zadowoleni klienci.

  Harmonogramowanie produkcji możesz wykorzystać niezależnie od tego czy na Twój produkt finalny jest stałe zapotrzebowanie czy raczej produkujesz na zamówienia indywidualne, tak więc zapotrzebowanie na produkt finalny jest zmienne lub niemożliwe do określenia. Dobre planowanie produkcji uwzględnia dostępność narzędzi wymaganych do realizacji procesu produkcyjnego w danym czasie oraz szereg danych, dla których z pewnością znajdziesz praktyczne zastosowanie.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.

  Jak Prodio ułatwia harmonogramowanie produkcji?

  Prodio to proste w obsłudze narzędzie do zarządzania produkcją, które oferuje:

  • Przejrzystość procesów – dzięki cyfryzacji produkcji każdy pracownik zna swoje zadania, a zarządzający mają pełny obraz sytuacji na hali produkcyjnej.
  • Elastyczność planowania – możliwość szybkiego dostosowania harmonogramu do zmieniających się warunków.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.

  Harmonogram produkcji -przykłady zastosowania

  Zobacz na przykładzie Prodio jakie informacje oferuje Ci prosty w obsłudze plan produkcyjny: 

  • Widzisz ile czasu trzeba poświęcić na każdą z prac od razu z poziomu planu produkcyjnego.
  • Porównujesz czas planowany do czasu realizacji dla pozycji zamówienia.
  • Na planie wyraźnie widzisz przeterminowane prace oznaczone czerwonym paskiem.
  • Możesz skorzystać z funkcji obłożenia maszyn przy planowaniu. Widzisz też kto się odbija, a kto pracuje.

  • Możesz sprawdzić zajętość maszyn w określonym przez Ciebie czasie.

  Ignorowanie posługiwania się systemem MPS może prowadzić do problemów, które z czasem narastają, prowadząc do przestojów i opóźnień. Początkowo drobne nieścisłości mogą wydawać się nieważne, ale mogą szybko eskalować do większych problemów operacyjnych. Używanie prostego w obsłudze programu do zarządzania produkcją, takiego jak Prodio, umożliwia efektywne zarządzanie procesami, dzieląc je na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania zadania. Zapewnia to jasny obraz tego, co dzieje się w zakładzie produkcyjnym, kto jest odpowiedzialny za jakie zadania, i na jakim etapie znajduje się produkcja danego produktu oraz całego zamówienia. Dla mniejszych firm produkcyjnych, przejrzystość, standardy i jasne procedury wprowadzone przez różne rodzaje harmonogramów produkcji są szczególnie korzystne. Dzięki ograniczonym zasobom, każda zmiana, nawet mała, może znacznie poprawić efektywność, jakość usług, rentowność i konkurencyjność na rynku.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.