+50 trików, jak jeszcze lepiej wykorzystać Twój nowy program produkcyjny.

Table of contents

  Dowiedz się, jak jeszcze lepiej planować produkcję, rozliczyć pracę osób na hali oraz dostosować program do swoich potrzeb. Listę rozwijamy na bieżąco w ramach ciekawych obserwacji oraz podpowiedzi od naszych Klientów

  Dostosuj program do Twoich potrzeb:

  Dodatkowe parametry produktu


  W zależności od branży potrzebujesz zbierać różne informacje na temat produktów – możesz je sprecyzować, a program umożliwi ich uzupełnienie. Jak zrobić:

  • W lewym menu wchodzimy w „Ustawienia”, potem „Dodatkowe pola”, a następnie „Dodaj atrybut”.
  • Tworzymy nowy parametr, jaki chcemy zbierać dla Twojego produktu np. „Kolor”. 
  • Teraz do każdego produktu mamy dodatkowe pole, a wpisane parametry wyświetlają się na produkcji.

  Prodio na Twojej komórce

  Zarządzaj produkcją z dowolnego miejsca na świecie – zaloguj przez komórkę. TIP: Rejestracja produkcji będzie również działać przez tablety i smartfony. Jak zrobić:

  • Otwierasz na komórce przeglądarkę www i wpisujesz adres Twojego konta. 
  • Podajesz dane do logowania na konto managerskie. 
  • Dodaj stronę do zakładek – następnym razem będzie szybciej. 

  Twoje logo w Prodio (również na planie produkcji)

  Używanie oprogramowania z własnym logo jest przyjemniejsze oraz dodaje prestiżu, sprawia wrażenie, iż program został napisany pod firmę. Jak zrobić:

  • Klikasz „Zmień swoje logo” i wybierasz plik ze swoim logo. 
  • Gotowe! Twoje logo znajduje się na wszystkich pulpitach. 

  Twoja własna kolejność i ilość kolumn na listach

  Większość widoków w programie możesz zmodyfikować, tak by pracowało Ci się wygodniej. Jak zrobić:

  • Jeśli daną tabele da się modyfikować, znajduje się nad nią symbol klucza 
  • Dostosowujesz widok do siebie, w tym ilość wyników na jedną stronę. 
  • By zapisać ustawienia,  klikasz „Zastosuj”. 

  Włącz obsługę cen produktów, by lepiej zapanować nad zamówieniami

  Jeśli przyjmujesz zamówienia od Klientów bezpośrednio do Prodio, nie musisz pamiętać cen sprzedaży. Możesz eksportować ceny razem z zamówieniami, przekazując je do księgowości lub do programu fakturowania. Ta funkcja docelowo pomoże też porównać koszt wytworzenia do kosztu realizacji. Jak zrobić:

  • W lewym menu  wybierz „Ustawienia”, następnie „Główne ustawienia”, gdzie włączasz opcję: „Włącz obsługę cen w produktach i zamówieniach (dodatkowe pola – cena, stawka VAT i waluta).
  • Ceny możesz przypisać na stałe do produktów. 
  poradniki produkcja
  • Podczas wpisywania produktu czy zamówienia możesz szybko przypisać ceny, po jakich sprzedajesz dany produkt oraz stawkę VAT. 
  poradniki produkcja

  Ukryj numer zleceń Prodio i pracuj na swojej numeracji

  Masz słabość do numeracji jaką wprowadziłeś sobie przed wdrożeniem Prodio? Możesz ją dalej wykorzystywać i nie zwracać uwagi na numerację Prodio. Jak zrobić:

  • Wejdź w lewym menu w „Ustawienia”, nastąpienie „Główne ustawienia” i zaznacz opcję: „Zaznacz, aby ukryć numer zlecenia na planie produkcyjnym”.
  • Następnie, na liście zamówień i pozostałych, ukrywasz ID PRODIO, a na pierwszą pozycję przenosisz „Zewnętrzny numer zamówienia”. 
  poradniki produkcja

  Domyślne jednostki, w jakich podajesz wydajność

  Możesz ustawić czy wydajność podajesz w sztukach na godzinę czy czasie wykonania – wybierz, który sposób będzie domyślny. Jak zrobić:

  • W lewym menu wchodzimy w „Ustawienia”, a następnie „Główne ustawienia”.
  • Wybierasz domyślną jednostkę. 
  poradniki produkcja
  • Przy kolejnym tworzeniu technologii produktu, jednostka domyślna będzie ustawiona. 
  poradniki produkcja

  Własna kolejność maszyn na planie

  W większości przypadków najlepiej, by kolejność maszyn/stanowisk na planie odpowiadała temu, jak są ustawione na hali. Jak zrobić:

  • W lewym menu wybierasz Ustawienia, a następnie Maszyny. 
  • Kolejność zmieniasz przeciągając pozycje na liście. 
  • Właśnie zmieniłeś kolejność maszyn na planie. 

  Twój „ulubiony” plan produkcji

  Jeśli masz wiele komputerów na produkcji z różnymi maszynami, zawsze jest „ta najważniejsza”, którą chcesz widzieć za pierwszym razem. Jak zrobić:

  • Decydujesz, jaki plan pracy chcesz widzieć jako pierwszy. 
  poradniki produkcja
  • Wchodzisz w „Ustawienia”, następnie „Użytkownicy” i rozpoczynasz edycję profilu. 
  poradniki produkcja
  • Wybierasz taki plan pracy, jaki ma się wyświetlać jako pierwszy i klikasz „Zaktualizuj”. 
  poradniki produkcja

  Różne maszyny wyświetlane na różnych pulpitach

  Masz dużą halę z komputerami w dwóch końcach, a może kilka osobnych pomieszczeń, gdzie stoją komputery? Wyświetl na nich tylko właściwe maszyny. Jak zrobić:

  • Stwórz nowy „Pulpit produkcji”, wchodząc w „Ustawienia”, a potem w „Panele produkcji”. 
  poradniki pordukcja
  • Wejdź w menu „Ustawienia”, następnie „Maszyny” i „Edycja”. 
  poradniki produkcja
  • Przenieś maszynę do nowo utworzonego „Pulpitu produkcyjnego”. 
  poradniki produkcja

  Wygodniejsza praca na co dzień – Zamówienia:

  Twórz nowe produkty bezpośrednio przy dodawaniu zamówienia

  Jak zrobić:

  • Podczas dodawania zamówienia wpisz nazwę produktu w dedykowanym mu polu. Po kliknięciu „Enter” produkt utworzy się od razu. 
  poradniki produkcja

  Planowanie z poziomu zamówień

  Zamiast wchodzić na plan i następnie wybierać zamówienie do realizacji, możesz zaplanować je bezpośrednio z poziomu zamówień. Jak zrobić:

  • Wchodzisz na listę zamówień. 
  • Klikasz zębatkę na zamówieniu, a następnie przycisk „Zaplanuj”. 
  • Okno dodawania na plan produkcji otworzy się automatycznie. 

  Szybki podgląd postępu całości zamówienia

  Dzięki temu bez żmudnego przeglądania historii operacji od razu znajdziesz odpowiedź, na jakim etapie jest dane zamówienie oraz ile czasu zostało poświęcone na jego wykonanie. Jak zrobić:

  • Na liście zamówień kliknij lupę (sprawdź najpierw, czy masz wyłączone grupowanie po zamówieniach), wtedy rozwinie się podsumowanie dla każdej maszyny: czas planowany, czas zrealizowany oraz ilości sztuk. 

  Sprawdź, czy wydrukowałeś już przewodnik technologiczny do zamówienia

  Jak zrobić:

  • Na liście zamówień można zobaczyć, gdzie mamy już wydrukowane karty zleceń z kodami kreskowymi. 

  Drukowanie zleceń produkcyjnych (również mogą być użyte jako karty identyfikacyjne na produkcji)

  Więcej na temat obsługi kodów kreskowych w Prodio: ZOBACZ PORADNIK.

  Jak zrobić:

  Jeśli chcesz wydrukować karty dla większej ilości pozycji, możesz zaznaczyć tę pozycję na liście zamówień, a następnie wybrać „Zaznaczone” i „Drukuj” 

  Planowanie produkcji:

  Zmiana kolejności pracy na maszynie

  90% klientów Prodio stosuje zasadę, że listy zadań na maszynach realizuje się z góry do dołu – pracownik zawsze wybiera pierwsze niezrealizowane zlecenie. Jak zrobić:

  • Wybierasz maszynę, na której chcesz zmienić kolejność pracy. 

  Klikasz i przytrzymujesz krzyżyk, następnie przenosisz go w górę lub w dół. 

  Masz zmienioną kolejność na maszynie. 

  Tagi do oznaczania operacji równoległych i pilnych

  Czasami potrzebujesz, by pracownicy wykonywali kilka elementów jednocześnie na tym samym stanowisku roboczym (np. przy wypalaniu blachy). Jak zrobić:

  Wchodzimy w „Edycję zlecenia” dla pozycji, jaka ma być wykonywana równolegle z inną.

  • W polu tagi wpisujemy „równolegle”, następnie zatwierdzamy. 
  poradniki produkcja

  Powtarzamy to samo dla innych zleceń równoległych. Możesz też dodawać inne tagi, np. „PILNE!”.

  Użyj tagów, by mieć czytelność, jeśli dany produkt kilkukrotnie przechodzi przez jedną maszynę/operację

  W niektórych procesach produkt kilkukrotnie przechodzi przez tą samą maszynę czy operację, a wtedy wyzwaniem staje się jasne wskazanie na jakim etapie jest. Rozwiązaniem są tagi. Jak zrobić:

  • Podczas planowania, tagi automatycznie zaciągną się na plan produkcyjny, są z daleka widoczne dla pracowników.
  • Podczas tworzenia technologii produktu, bez problemu kilka razy używamy tej samej maszyny oznaczając poszczególne operacje tagami.
  • Podczas planowania, tagi automatycznie zaciągną się na plan produkcyjny, są z daleka widoczne dla pracowników. 

  Wygodniej planuj produkcję dzięki poziomemu widokowi planu pracy.

  Dzięki planowi produkcji ułożonemu w formie poziomej możesz zobaczyć więcej, a przewijanie staje się bardziej wygodne. Jak zrobić:

  poradniki produkcja

  Automatyczne ukrywanie maszyn bez zleceń

  Masz część maszyn, które pracują rzadko i jedynie zaburzają widok planu – możesz je automatycznie ukryć, jeżeli nie ma na nich pracy. Jak zrobić:

  • Znajdź na planie maszynę bez pracy.
  • Wejdź w lewym menu w „Ustawienia”, następnie „Główne” i zaznacz „Ukryj na planie produkcyjnym maszyny/operacje bez żadnych zleceń przypisanych do  nich”. 
  • Sprawdź, czy maszyna jest ukryta. 

  Tymczasowe ukrywanie maszyn na planie

  Czasami dana maszyna nie pracuje przez dłuższy okres, warto więc ją ukryć. TIP: Operacja ma wpływ na innych użytkowników oraz widok na hali.

  Jak zrobić:

  • W lewym menu wchodzimy w  „Ustawienia”, a następnie –  „Maszyny”. 
  poradniki produkcja
  • Odnajdujemy na planie produkcji, maszynę, którą chcemy ukryć i klikamy w symbol długopisu. 
  poradniki produkcja
  • Zmieniamy status „Aktywne” z „Tak” na „Nie” i klikamy „Zaktualizuj”. 
  poradniki produkcja

  Zwijanie poszczególnych maszyn na planie

  Czasami dla większej czytelność planu, chcesz zminimalizować listę maszyny. TIP: Operacja ta nie ma wpływu na innych użytkowników ani halę.

  Jak zrobić:

  • Na planie produkcji klikasz na symbol  strzałki, znajdującej się przy maszynie. 
  • Listy dla maszyn się zminimalizowały.
  • Aby przywrócić poprzedni stan, powtarzasz operację. 

  Przypisywanie pracowników do konkretnych prac

  Czasami potrzebujesz przypisać konkretną osobę lub grupę osób do realizacji jakiegoś zadania z planu pracy. Jak zrobić:

  • Wybierasz zlecenie, do którego chcesz przypisać pracowników i klikasz „Edytuj zlecenie produkcyjne”. 
  • W polu „Przypisani pracownicy” wybierasz jedną lub więcej osób, a następnie klikasz „Zaktualizuj”. 
  • Inicjały pracowników zostały przypisane na planie produkcji. 

  Ukrywanie zleceń produkcyjnych z planu

  Zrealizowana praca, awaria, brak materiału czy zbyt długa lista na maszynie – jest wiele powodów dla jakich tymczasowo możesz chcieć ukryć część zleceń z planu. Jak zrobić:

  • OPCJA 1: Z poziomu planu wybierasz zlecenie do ukrycia, klikasz zębatkę, a następnie „Ukryj zlecenie produkcyjne”. 
  poradniki produkcja
  • OPCJA 2: Z poziomu listy zleceń („Menu”, następnie „Zlecenia”) wybierasz wszystkie zlecenia do ukrycia. 
  poradniki produkcja
  • Aby przywrócić zlecenie na plan, filtrujesz listę zleceń, po czym aktywujesz zlecenia. 
  poradniki produkcja

  Usprawnij komunikację na hali za pomocą poprzedników operacji

  Automatycznie na planie ciemnym kolorem zaznaczają się zlecenia, dla których poprzednia operacja nie została zakończona. Przykładowo, tak długo aż operator na frezarce nie zakończy pracy, to pracownicy operacji szlifowania będą widzieli zlecenia na ten produkt z ciemnym tłem. Jak zrobić:

  Jak to działa? 

  poradniki produkcja
  • Widok poprzedników można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nawet na wyłączonym widoku domyślna kolejność wykonania zapisuje się z każdym nowym zaplanowanym produktem z uzupełnioną technologią. Włączenie i wyłączenie widoku poprzedników następuje w bocznym panelu lub w ustawieniach głównych programu.

  Szybsze planowanie produkcji, dzięki podpowiedziom planistycznym

  Wykorzystaj program do automatycznego podpowiadania planowanego czasu rozpoczęcia i zakończenia na plane pracy. W oparciu o czas ostatniego zlecenia produkcyjnego dla danej maszyny / operacji program automatycznie zaciąga go jako czas rozpoczęcia dla wrzucanej na plan operacji, a czas zakończenie oblicza wg technologii produkcji Jak zrobić:

  Wejdź w ustawnienia programu i następnie zaznacz „Podpowiedzi planistyczne” 

  Wrzucajac wiele prac jednocześnie zlecenia będą oznaczać czas same, a Ty od razu zobaczysz kiedy dobiejsz planem do końca zmiany czy tygodnia 

  Sprawdzanie dostępności maszyn oraz pracowników w ramach planu produkcji

  Dzięki tej funkcji nie musisz już się martwić, że w tym samym czasie zaplanowałeś na jednej maszynie albo dla jednego pracownika dwa różne zlecenia produkcyjne. Co może sprawdzić funkcja:

  • Czy w tym samym czasie nie wrzuciłeś więcej niż jednego zlecenia produkcyjnego na daną maszynę czy operację.
  • Czy w tym samym czasie nie zaplanowałeś więcej niż jednego zlecenia dla danego pracownika.
  • Czy kolejna operacja w technologii:
   • nie zaczyna się wcześniej niż jej poprzednik,
   • nie kończy się wcześniej niż poprzednik,
   • program akceptuje sytuacje, gdy dwie operacje trwają równolegle lub gdy druga operacja rozpoczyna się z delikatnym opóźnieniem i kończy równolegle z pierwszą.

  Jak zrobić:

  • Wejdź w ustawienia programu i następnie zaznacz „Podpowiedzi planistyczne” 
  poradniki produkcja
  • Zaplanuj zlecenia jak zwykle to robisz, a następnie naciśnij przycisk „Sprawdź obłożenie” 
  poradniki produkcja
  • Sprawdź wyświetlone błędy 
  poradniki produkcja

  Widok hali produkcyjnej 

  Ogłoszenia pracownicze

  Informacja o „pracującej sobocie”, konieczność rozładowania samochodu pod koniec dnia, czy inne – od teraz bez dzwonienia widoczne dla hali produkcji. Jak zrobić:

  • Wchodzisz na plan produkcji i pole „Ogłoszenia”. 
  • Wpisujesz ogłoszenie, jakie ma pojawić się na hali produkcyjnej, następnie klikasz „Zapisz”. 
  • Ogłoszenie w tej samej chwili wyświetla się na hali na planie produkcji pracowników. 

  Wyszukiwanie i zawężanie na planie pracy

  Chcesz szybko zawęzić widok planu pracy do danego pracownika, zamówienia czy produktu? Skorzystaj z wyszukiwarki (działa zarówno na widoku pracowników, jak i managera). Jak zrobić:

  • Mając otwarty plan klikasz ikonę lupy, 

  lub 2 razy klawisz F na klawiaturze. 

  • Wpisując tekst w pole wyszukiwania automatycznie zawęża się plan. 

   Jeżeli wpiszesz w wyszukiwarkę nazwisko, lista filtruje się też do przypisanych zleceń pracowników.

  Ulepsz wyświetlanie Prodio na hali produkcji

  Ułatw życie pracownikom produkcji i raz na zawsze wyeliminuj tekst: „Szefie, niechcący zamknąłem i nie wiedziałem jak się zalogować”. Jak zrobić:

  • Ustaw na hali produkcyjnej Prodio jako stronę startową lub dodaj jako zakładkę na pasku w ulubionych. Instrukcję, jak ustawić stronę startową, znajdziesz w pomocy Twojej przeglądarki internetowej (sami rekomendujemy Google Chrome). 
  • Zapisz hasło logowania w przeglądarce oraz zaznacz „Zapamiętaj mnie” – by zawsze ładował się od razu Plan prac. 

  Na produkcji naciśnij na klawiaturze F11, by Prodio zajęło pełny ekran. 

  Ukryj dane o Kliencie lub zamówieniu przed produkcją

  Czasem lepiej, jeśli Twoi pracownicy produkcyjni nie będą wiedzieć, kto jest odbiorcą Twojej produkcji. Jednym kliknięciem możesz ukryć takie informacje. Jak zrobić:

  Zastanów się, czy to dobry pomysł, by ukryć dane o Kliencie czy zamówieniu przez pracownikami. 

  poradniki produkcja

  Wejdź w „Ustawienia”, potem w „Ogólne”. 

  poradniki produkcja

  Tutaj możesz dokonać zmian odnośnie informacji o Kliencie i nr zamówienia. 

  poradniki produkcja

  Szybsze odnajdywanie pracownika na liście

  Przy kilkudziesięciu pracownikach wyszukiwanie się na liście, by rozpocząć czy zakończyć pracę może być uciążliwe, dlatego też powstała wyszukiwarka. Jak zrobić:

  Pracownik produkcji otwiera zlecenie produkcyjne i wpisuje swoje nazwisko. 

  poradniki produkcja

  Lista pracowników zawęża się, dzięki temu łatwiej dokonuje się wyboru. 

  poradniki produkcja

  Nie pozwól pracownikom na pracę, zanim nie odbiją wejścia na halę

  Jeżeli chcesz mieć pewność, że pracownik nie zapomni zarejestrować swojego wejścia na halę – zablokuj mu możliwość podjęcia pracy, zanim nie odbije wejścia. Jak zrobić:

  Wejdź w „Ustawienia”, następnie „Główne ustawienia”, zaznacz opcję: „Nie pozwól pracownikom na rozpoczęcie pracy nad zleceniami zanim nie „odbiją się” w pracy”. 

  poradniki produkcja

  Pokaż pracownikom na hali ile czasu zostało do przekroczenia czasu z normy

  Jak zrobić:

  Wyświetlanie pracownikom na hali historii operacji oraz pozostałego czasu z normy domyślnie jest włączone – wystarczy, że przypiszesz normę do produktu a automatycznie będzie podpowiadało na hali. 

  Ustaw blokady, by pracownik nie mógł pracować na dwóch zleceniach jednocześnie.

  Jak zrobić:

  Po włączeniu w Ustawieniach głównych opcji „Pozwól pracownikowi pracować na jednym zleceniu jednocześnie”  pracownik próbując rozpocząć kolejne zlecenie dostanie komunikat, że powinien zakończyć poprzednią pracę z 

  poradniki produkcja

  Rozliczanie i kontrola

  Rejestracja wejść i wyjść pracowników oraz porównanie czasu na maszynach i obecności

  Niezależnie czy masz papierową listę obecności czy system kart elektronicznych warto wykorzystać tę funkcjonalność Prodio. Jak zrobić:

  Pracownicy rejestrują czas wejść i wyjść z pracy za pomocą odpowiednich przycisków na planie.

  Całą historię wejść i wyjść możesz sprawdzić w ustawieniach, klikając w „Czas pracy” (tam też możesz eksportować do .xls).

  W ramach analiz możesz sumować (i porównywać) czas pracy i maszynowy tygodniami i miesiącami.

  Śledź, którzy pracownicy obijają się w pracy nie pracując na maszynach

  Dzięki pulpitowi produkcji w każdej chwili jednym spojrzeniem możesz sprawdzić, ile osób siedzi bezczynnie na produkcji i zmodyfikować pod nich plan prac. Jak zrobić:

  Przy każdym pracowniku, który odbił wejście na planie produkcji, a nie ma podjętej żadnej pracy na maszynie, świeci się czerwony symbol. poradniki produkcja

  W dowolnej chwili w zakładce „Analizy” możesz sprawdzić aktualne podsumowanie pracy. Pokaże Ci na ile w danym okresie pracownik ma przepracowanych godzin w pracy, a ile na maszynach. 

  poradniki produkcja

  Osobno rejestruj czas, kiedy maszyna pracuje bez nadzoru pracownika

  W niektórych firmach maszyny pracują bez nadzoru pracownika – np. obrabiarka CNC zostaje włączona całą noc. Zarejestruj jej prace osobno, tak by nie mieszała się z kosztami pracownika. Jak zrobić:

  Wejdź w „Ustawienia”, następnie „Pracownicy”. Utwórz pracownika o nazwie „Automat” z prostym PIN-em.

  Od teraz pracownik odbija na maszynie pracownika „Automat”.

  Podpowiedź:

  Doskonałym uzupełnieniem jest przypisanie jednego breloczka RFID do pracownika „Automat”, przez co łatwiej obijać czynności.

  Modyfikacja czasów wejść / wyjść pracowników

  Czasem może zdarzyć się, że pracownik zapomniał zarejestrować wejście do pracy lub wyjście – możesz to poprawić dla właściwego sumowania. Jak zrobić:

  W menu Ustawienia klikamy w zakładkę „Czas pracy”. 

  Znajdujemy błędny lub brakujący wpis. 

  Poprawiamy godzinę na właściwą. 

  Poprawa historii wykonania i ilości wykonanych

  Czasem może zdarzyć się, że pracownik zapomniał zarejestrować wejście do pracy lub wyjście – możesz to poprawić dla właściwego sumowania. Jak zrobić:

  Wybierasz zlecenie, którego historię pracy chcesz zmodyfikować i klikasz „Zobacz historię wykonania”. 

  Poniżej znajduje się przycisk „Edytuj”. 

  Wpisujesz właściwe dane i zatwierdzasz niebieskim przyciskiem. 

  Rejestruj braki z produkcji oraz partię i ilość zużytego materiału

  Chcesz jeszcze bardziej uszczelnić proces produkcyjny? Zacznij rejestrować powody braków, a także zużytą przez pracownika ilość materiału. Jak zrobić:

  Rejestrowanie dodatkowych parametrów jest niezwykle proste i cały czas dostępne dla pracowników produkcji. Wystarczy, że wypełnią dodatkowe pole na planie produkcji.

  By zobaczyć jakie dane wpisują pracownicy, to w historii pracy należy włączyć dodatkowe kolumny.

  Jednym kliknięciem porównaj czas planowany do czasu realizacji dla zamówienia.

  Dzięki temu bez przeskakiwania po wielu zakładkach sprawdzisz czy realizacja zlecenia, jest nad czy pod kreską. Jak zrobić:

  Na liście zamówień klikając lupkę (sprawdź najpierw czy masz wyłączone grupowanie po zamówieniach) rozwinie Ci się podsumowanie dla każdej maszyny CZASU PLANOWANEGO oraz CZASU ZREALIZOWANEGO oraz ilości sztuk. 

  poradniki produkcja

  Ciekawe zastosowania podpowiedziane przez Klientów:

  Prodio w dziale konstrukcyjnym, graficznym

  Chcesz lepiej zarządzać swoimi konstruktorami i grafikami, optymalnie dzielić im pracę oraz wiedzieć, ile kosztuje Cię projekt? Potraktuj ich jako maszyny! Jak zrobić:

  Utwórz nowy Panel Produkcji np. „Dział graficzny” (klikasz odpowiednio „Ustawienia”, „Panele Produkcji”, a następnie „Dodaj”).

  Dodaj poszczególnych grafików czy  konstruktorów jako maszyny i przypisz do panelu „Dział graficzny”.

  Jako halę produkcyjną wybierasz sobie „Dział graficzny”, podajesz dane do logowania grafikom i planujesz im pracę.

  Duże pliki bez wgrywania na stronę internetową

  Czasami wygodniej jest trzymać duże pliki (np. w drukarni) jako linki w wewnętrznej sieci niż wgrywać je na stronę internetową. Jak zrobić:

  Utwórz atrybut produktu, np. „Linki do plików”, wejdź w „Ustawienia”, potem „Dodatkowe pola” i „Dodaj atrybut”. 

  poradniki pordukcja

  Wchodząc w nowy produkt i edytując go, wklej skopiowaną ścieżkę w pole „Linki do plików”. 

  poradniki produkcja

  Wchodząc w nowy produkt i edytując go, wklej skopiowaną ścieżkę w pole „Linki do plików”. 

  poradniki produkcja

  Potraktuj kooperantów jak maszyny czy operacje w technologii produktów

  Czasem operacje zlecane na zewnątrz są ważnym elementem technologii i pracownik na operacji powinien wiedzieć czy towar przyjechał np. z anodowania. Jak zrobić:

  • Wejdź w „Ustawienia”, potem w „Maszyny” i utwórz maszynę o nazwie procesu, jaki zlecasz, np. „Anodowanie”. Idealnie byłoby go umieścić na innym pulpicie o nazwie np.  kooperacja.
  • Od teraz magazynier przekazując towar do kooperanta odklikuje rozpoczęcie na maszynie o nazwie „Anodowanie”, a po przyjeździe towaru oznacza operację jako wykonaną, a pracownicy na hali widzą, że mogą już podjąć czynności.
  • Podczas planowania, tagi automatycznie zaciągną się na plan produkcyjny, są z daleka widoczne dla pracowników.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.