+50 trików, jak jeszcze lepiej wykorzystać Twój nowy program produkcyjny.

Table of contents

  Dowiedz się, jak jeszcze lepiej planować produkcję, rozliczyć pracę osób na hali oraz dostosować program do swoich potrzeb. Listę rozwijamy na bieżąco w ramach ciekawych obserwacji oraz podpowiedzi od naszych Klientów.

  Dostosuj program do Twoich potrzeb:

  1) Dodatkowe parametry produktu


  W zależności od branży potrzebujesz zbierać różne informacje na temat produktów – możesz je sprecyzować, a program umożliwi ich uzupełnienie. Jak zrobić:

  • W lewym menu wchodzimy w „Ustawienia”, potem „Dodatkowe pola”, a następnie „Dodaj pole”.
  • Tworzymy nowy parametr, jaki chcemy zbierać dla Twojego produktu np. „ilość zgięć”. 
  • Teraz do każdego produktu mamy dodatkowe pole, a wpisane parametry wyświetlają się na produkcji.

  2) Prodio na Twojej komórce

  Zarządzaj produkcją z dowolnego miejsca na świecie – zaloguj się przez komórkę. TIP: Rejestracja produkcji będzie również działać przez tablety i smartfony. Jak zrobić:

  • Otwierasz na komórce przeglądarkę www i wpisujesz adres Twojego konta. Np. airpaper.getprodio.com
  • Podajesz dane do logowania na konto managerskie. 
  • Dodaj stronę do zakładek – następnym razem będzie szybciej. 

  3) Twoje logo w Prodio (również na planie produkcji)

  Używanie oprogramowania z własnym logo jest przyjemniejsze oraz dodaje prestiżu, sprawia wrażenie, iż program został napisany pod firmę. Jak zrobić:

  • Klikasz „Zmień swoje logo” i wybierasz plik ze swoim logo. 
  • Gotowe! Twoje logo znajduje się na wszystkich pulpitach. 

  4) Twoja własna kolejność i ilość kolumn na listach

  Większość widoków w programie możesz zmodyfikować, tak by pracowało Ci się wygodniej. Jak zrobić:

  • Jeśli daną tabele da się modyfikować, w prawym górnym rogu będziemy widzieć guzik DOSTOSUJ
  • Dostosowujesz widok do siebie, w tym ilość wyników na jedną stronę. 
  • By zapisać ustawienia,  klikasz „Zapisz”. 

  5) Włącz obsługę cen produktów, by lepiej zapanować nad zamówieniami

  Jeśli przyjmujesz zamówienia od Klientów bezpośrednio do Prodio, nie musisz pamiętać cen sprzedaży. Możesz eksportować ceny razem z zamówieniami, przekazując je do księgowości lub do programu fakturowania. Ta funkcja docelowo pomoże też porównać koszt wytworzenia do kosztu realizacji. Jak zrobić:

  • W lewym menu  wybierz „Ustawienia”, następnie „Główne ustawienia”, gdzie włączasz opcję: „Włącz obsługę cen w produktach i zamówieniach (dodatkowe pola – cena, stawka VAT i waluta).
  • Ceny możesz przypisać na stałe do produktów. 
  • Podczas wpisywania produktu czy zamówienia możesz szybko przypisać ceny, po jakich sprzedajesz dany produkt.

  6) Pracuj na swojej numeracji

  Masz słabość do numeracji jaką wprowadziłeś sobie przed wdrożeniem Prodio? Możesz dalej ją wykorzystywać! Jak zrobić:

  • Wejdź w lewym menu w „Ustawienia”, nastąpienie „Główne ustawienia” i zaznacz opcję: „Wyświetl zewnętrzny numer zamówienia na planie produkcji”.
  • Teraz od razu na planie widzisz jakie to zamówienie zgodnie z Twoją numeracją.
  •  Swoją numerację możesz również wykorzystywać w zamówieniach. Żeby była dla Ciebie bardziej widoczna, wejść w DOSTOSUJ, a następnie ustaw w wybrane miejsce.

  7) Domyślne jednostki, w jakich podajesz wydajność

  Możesz ustawić czy wydajność podajesz w sztukach na godzinę czy czasie wykonania – wybierz, który sposób będzie domyślny. Jak zrobić:

  • W lewym menu wchodzimy w „Ustawienia”, a następnie „Główne ustawienia” i wybierasz domyślną jednostkę.
  • Przy kolejnym tworzeniu technologii produktu, jednostka domyślna będzie ustawiona. 

  8) Własna kolejność maszyn na planie

  W większości przypadków najlepiej, by kolejność maszyn/stanowisk na planie odpowiadała temu, jak są ustawione na hali. Jak zrobić:

  • W lewym menu wybierasz Ustawienia, a następnie Maszyny/Operacje
  • Kolejność zmieniasz przeciągając pozycje na liście. 

  9) „Ulubiony” plan produkcyjny dla każdego użytkownika z osobna

  Jeśli masz wiele komputerów na produkcji z różnymi maszynami, zawsze jest „ta najważniejsza”, którą chcesz widzieć za pierwszym razem. Jak zrobić:

  • Decydujesz, jaki plan pracy chcesz widzieć jako pierwszy. 
  • Wchodzisz w „Ustawienia”, następnie „Użytkownicy” i rozpoczynasz edycję profilu. Wybierasz taki plan pracy, jaki ma się wyświetlać jako pierwszy i klikasz „Zaktualizuj”

  10) Różne maszyny wyświetlane na różnych pulpitach

  Masz dużą halę z komputerami w dwóch końcach, a może kilka osobnych pomieszczeń, gdzie stoją komputery? Wyświetl na nich tylko właściwe maszyny. Jak zrobić:

  • Stwórz nowy „Pulpit produkcji”, wchodząc w „Ustawienia”, a potem w „Panele produkcji”
  • Wejdź w menu „Ustawienia”, następnie „Maszyny” i „Edycja” i przenieś maszynę do nowo utworzonego „Pulpitu produkcyjnego”.

  Wygodniejsza praca na co dzień – Zamówienia:

  11) Twórz nowe produkty bezpośrednio przy dodawaniu zamówienia

  Jak zrobić:

  • Podczas dodawania zamówienia wpisz nazwę produktu w dedykowanym mu polu. Po kliknięciu „Enter” produkt utworzy się od razu. 

  12) Planowanie z poziomu zamówień

  Zamiast wchodzić na plan i następnie wybierać zamówienie do realizacji, możesz zaplanować je bezpośrednio z poziomu zamówień. Jak zrobić:

  • Wchodzisz na listę zamówień
  • Klikasz w checkbox, a następnie ZAPLANUJ, lub wchodzisz w akcje po prawej stronie i tam klikasz ZAPLANUJ
  • Okno dodawania na plan produkcji otworzy się automatycznie. 

  13) Szybki podgląd postępu całości zamówienia

  Dzięki temu bez żmudnego przeglądania historii operacji od razu znajdziesz odpowiedź, na jakim etapie jest dane zamówienie oraz ile czasu zostało poświęcone na jego wykonanie. Jak zrobić:

  • Na liście zamówień kliknij po prostu w wiersz zamówienia – rozwinie się wtedy podsumowanie dla każdej maszyny: czas planowany, czas zrealizowany oraz ilości sztuk. 

  14) Sprawdź, czy wydrukowałeś już przewodnik technologiczny do zamówienia

  Jak zrobić:

  • Na liście zamówień można zobaczyć, gdzie mamy już wydrukowane karty zleceń z kodami kreskowymi. Wystarczy tą kolumnę odkryć i przesunąć w odpowiednie miejsce po kliknięciu w DOSTOSUJ.

  15) Drukowanie zleceń produkcyjnych (również mogą być użyte jako karty identyfikacyjne na produkcji)

  Więcej na temat obsługi kodów kreskowych w Prodio: ZOBACZ PORADNIK.

  Jeśli chcesz wydrukować karty dla większej ilości pozycji, możesz zaznaczyć tę pozycję na liście zamówień, a następnie wybrać „Zaznaczone” i „Drukuj”, lub kliknąć w trzy kropeczki w akcjach. Jak zrobić:

  Planowanie produkcji:

  16) Zmiana kolejności pracy na maszynie

  90% klientów Prodio stosuje zasadę, że listy zadań na maszynach realizuje się z góry do dołu – pracownik zawsze wybiera pierwsze niezrealizowane zlecenie. Jak zrobić:

  • Wybierasz maszynę, na której chcesz zmienić kolejność pracy. Klikasz i przytrzymujesz kafelek zlecenia, a następnie przenosisz go w górę lub w dół. W taki sposób masz zmienioną kolejność zleceń na maszynie

  17) Tagi do oznaczania operacji równoległych i pilnych

  Czasami potrzebujesz, by pracownicy wykonywali kilka elementów jednocześnie na tym samym stanowisku roboczym (np. przy wypalaniu blachy).
   Wchodzimy w ustawienia, a następnie TAGI.

  Klikamy w kafelek danego zlecenia i od razu widzimy ekran edycji. W polu tagi wpisujemy „równolegle”, następnie zatwierdzamy.  .Jak zrobić:

  Powtarzamy to samo dla innych zleceń równoległych. Możesz też dodawać inne tagi, np. „PILNE!”.

  18) Użyj tagów, by mieć czytelność, jeśli dany produkt kilkukrotnie przechodzi przez jedną maszynę/operację

  W niektórych procesach produkt kilkukrotnie przechodzi przez tą samą maszynę czy operację, a wtedy wyzwaniem staje się jasne wskazanie na jakim etapie jest. Rozwiązaniem są tagi. Jak zrobić:

  Dodać TAGI, a następnie użyć ich przy planowaniu.

  • Podczas planowania, tagi automatycznie zaciągną się na plan produkcyjny, są z daleka widoczne dla pracowników.
  • Podczas tworzenia technologii produktu, bez problemu kilka razy używamy tej samej maszyny oznaczając poszczególne operacje tagami.

  19) Wygodniej planuj produkcję dzięki poziomemu widokowi planu pracy.

  Dzięki planowi produkcji ułożonemu w formie poziomej możesz zobaczyć więcej, a przewijanie staje się bardziej wygodne. 

  20) Automatyczne ukrywanie maszyn bez zleceń

  Masz część maszyn, które pracują rzadko i jedynie zaburzają widok planu – możesz je automatycznie ukryć, jeżeli nie ma na nich pracy. Jak zrobić:

  • Znajdź na planie maszynę bez pracy.
  • Wejdź w DOSTOSUJ na planie produkcji, wyszukaj i zaznacz „Ukryj maszyny/operacje bez zleceń”. 

  • Teraz wyświetlają się te maszyny, które mają przypisane zlecenia 😊

  21) Tymczasowe ukrywanie maszyn na planie

  Czasami dana maszyna nie pracuje przez dłuższy okres, warto więc ją ukryć. TIP: Operacja ma wpływ na innych użytkowników oraz widok na hali.

  Jak zrobić:

  • W prawym górnym rogu wchodzimy w USTAWIENIA, a następnie wchodzimy w MASZYNY/OPERACJE
  • Odnajdujemy na planie produkcji, maszynę, którą chcemy ukryć i klikamy w symbol długopisu. Zmieniamy status „Aktywne” z „Tak” na „Nie” i klikamy „Zaktualizuj”. 

  22) Zwijanie poszczególnych maszyn na planie

  Czasami dla większej czytelność planu, chcesz zminimalizować listę maszyny. TIP: Operacja ta nie ma wpływu na innych użytkowników ani halę.

  Jak zrobić:

  • Na planie produkcji klikasz na symbol  strzałki, znajdującej się przy maszynie. 
  • Listy dla maszyn się zminimalizowały.
  • Aby przywrócić poprzedni stan, powtarzasz operację. 

  23) Przypisywanie pracowników do konkretnych prac

  Czasami potrzebujesz przypisać konkretną osobę lub grupę osób do realizacji jakiegoś zadania z planu pracy. Jak zrobić:

  • Wybierasz zlecenie, do którego chcesz przypisać pracowników i klikasz w kafelek zlecenia. W polu „Przypisani pracownicy” wybierasz jedną lub więcej osób, a następnie klikasz „Zaktualizuj”. Inicjały pracowników zostały przypisane na planie produkcji. 

  25) Ukrywanie zleceń produkcyjnych z planu

  Zrealizowana praca, awaria, brak materiału czy zbyt długa lista na maszynie – jest wiele powodów dla jakich tymczasowo możesz chcieć ukryć część zleceń z planu. Jak zrobić:

  • OPCJA 1: Z poziomu planu wybierasz zlecenie do ukrycia, klikasz zębatkę, a następnie „Ukryj zlecenie produkcyjne”. 
  • OPCJA 2: Z poziomu listy zleceń („Menu”, następnie „Zlecenia”) wybierasz wszystkie zlecenia do ukrycia. 
  • Aby przywrócić zlecenie na plan, filtrujesz listę zleceń, po czym aktywujesz zlecenia. 

  26) Usprawnij komunikację na hali za pomocą poprzedników operacji

  Automatycznie na planie ciemnym kolorem zaznaczają się zlecenia, dla których poprzednia operacja nie została zakończona. Przykładowo, tak długo aż operator na cięciu nie zakończy pracy, to pracownicy operacji składania będą widzieli zlecenia na ten produkt z ciemnym tłem. Jak zrobić:

  Jak to działa? 

  • Widok poprzedników można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. Nawet na wyłączonym widoku domyślna kolejność wykonania zapisuje się z każdym nowym zaplanowanym produktem z uzupełnioną technologią. Włączenie i wyłączenie widoku poprzedników następuje w bocznym panelu lub w ustawieniach głównych programu.

  Widok hali produkcyjnej 

  27) Ogłoszenia pracownicze

  Informacja o „pracującej sobocie”, konieczność rozładowania samochodu pod koniec dnia, czy inne – od teraz bez dzwonienia widoczne dla hali produkcji. Jak zrobić:

  • Wchodzisz na plan produkcji i pole „Ogłoszenia”. Wpisujesz ogłoszenie, jakie ma pojawić się na hali produkcyjnej i zatwierdzasz klikając enterem. Ogłoszenie w tej samej chwili wyświetla się na hali na planie produkcji pracowników. 

  28) Wyszukiwanie i zawężanie na planie pracy

  Chcesz szybko zawęzić widok planu pracy do danego pracownika, zamówienia czy produktu? Skorzystaj z wyszukiwarki (działa zarówno na widoku pracowników, jak i managera), lub filtrów Jak zrobić:

  • Mając otwarty plan klikasz ikonę lupy, lub opcję filtruj

  lub 2 razy klawisz F na klawiaturze. 

   

  29) Ulepsz wyświetlanie Prodio na hali produkcji

  Ułatw życie pracownikom produkcji i raz na zawsze wyeliminuj tekst: „Szefie, niechcący zamknąłem i nie wiedziałem jak się zalogować”. Jak zrobić:

  • Ustaw na hali produkcyjnej Prodio jako stronę startową lub dodaj jako zakładkę na pasku w ulubionych. Instrukcję, jak ustawić stronę startową, znajdziesz w pomocy Twojej przeglądarki internetowej (sami rekomendujemy Google Chrome). 
  • Zapisz hasło logowania w przeglądarce oraz zaznacz „Zapamiętaj mnie” – by zawsze ładował się od razu Plan prac. 

  Na produkcji naciśnij na klawiaturze F11, by Prodio zajęło pełny ekran. 

  30) Ukryj dane o Kliencie lub zamówieniu przed produkcją

  Czasem lepiej, jeśli Twoi pracownicy produkcyjni nie będą wiedzieć, kto jest odbiorcą Twojej produkcji. Jednym kliknięciem możesz ukryć takie informacje. Jak zrobić:

  Zastanów się, czy to dobry pomysł, by ukryć dane o Kliencie czy zamówieniu przez pracownikami. 

  Wejdź w „DOSTOSUJ”, na planie produkcji potem w „Personalizuj kafelki zleceń – ogólne”. Tutaj możesz dokonać zmian odnośnie informacji o Kliencie i nr zamówienia. 

   

  31) Szybsze odnajdywanie pracownika na liście

  Przy kilkudziesięciu pracownikach wyszukiwanie się na liście, by rozpocząć czy zakończyć pracę może być uciążliwe, dlatego też powstała wyszukiwarka. Jak zrobić:

  Pracownik produkcji otwiera zlecenie produkcyjne i wpisuje swoje nazwisko. 

  Lista pracowników zawęża się, dzięki temu łatwiej dokonuje się wyboru. 

  32) Nie pozwól pracownikom na pracę, zanim nie odbiją wejścia na halę

  Jeżeli chcesz mieć pewność, że pracownik nie zapomni zarejestrować swojego wejścia na halę – zablokuj mu możliwość podjęcia pracy, zanim nie odbije wejścia. Jak zrobić:

  Wejdź w „DOSTOSUJ” na planie produkcyjnym w prawym górnym rogu, następnie zjedz kursorem trochę niżej i zaznacz opcję: „Nie pozwól pracownikom na rozpoczęcie pracy nad zleceniami zanim nie „odbiją się” w pracy”. 

  33) Pokaż pracownikom na hali ile czasu zostało do przekroczenia czasu z normy

  Wyświetlanie pracownikom na hali historii operacji oraz pozostałego czasu z normy domyślnie jest włączone – wystarczy, że przypiszesz normę do produktu a automatycznie będzie podpowiadało na hali. 

  34) Ustaw blokady, by pracownik nie mógł pracować na dwóch zleceniach jednocześnie.

  Jak zrobić:

  Po włączeniu w „DOSTOSUJ” w prawym górnym rogu planu produkcji opcji „Pozwól pracownikowi pracować na jednym zleceniu jednocześnie”  pracownik próbując rozpocząć kolejne zlecenie dostanie komunikat, że powinien zakończyć poprzednią pracę.

  Rozliczanie i kontrola

  35) Rejestracja wejść i wyjść pracowników

  Niezależnie czy masz papierową listę obecności czy system kart elektronicznych warto wykorzystać tę funkcjonalność Prodio. Jak zrobić:

  Pracownicy rejestrują czas wejść i wyjść z pracy za pomocą odpowiednich przycisków na planie.

  Całą historię wejść i wyjść możesz sprawdzić w ustawieniach, klikając w „Czas pracy” w menu po lewej stronie (tam też możesz eksportować do .xls).

  36) Porównanie czasu na maszynach i obecności

  W ramach analiz możesz sumować (i porównywać) czas pracy i maszynowy w raporcie dziennym i miesięcznym produkcji.

  37) Śledź, którzy pracownicy obijają się w pracy nie pracując na maszynach

  Dzięki pulpitowi produkcji w każdej chwili jednym spojrzeniem możesz sprawdzić, ile osób siedzi bezczynnie na produkcji i zmodyfikować pod nich plan prac. Przy każdym pracowniku, który odbił wejście na planie produkcji, a nie ma podjętej żadnej pracy na maszynie, świeci się czerwony symbol. 

  W dowolnej chwili w zakładce „Historia pracy” możesz sprawdzić aktualne podsumowanie pracy po kliknięciu w „RAPORT”. Pokaże Ci na ile w danym okresie pracownik ma przepracowanych godzin w pracy, a ile na maszynach. 

  38) Osobno rejestruj czas, kiedy maszyna pracuje bez nadzoru pracownika

  W niektórych firmach maszyny pracują bez nadzoru pracownika – np. obrabiarka CNC zostaje włączona całą noc. Zarejestruj jej prace osobno, tak by nie mieszała się z kosztami pracownika. Jak zrobić:

  Wejdź w „Ustawienia”, następnie „Pracownicy”. Utwórz pracownika o nazwie „Automat” z prostym PIN-em.

  Od teraz można w takiej sytuacji odbijać na maszynie pracownika „Automat”.

  Podpowiedź:Doskonałym uzupełnieniem jest przypisanie jednego breloczka RFID do pracownika „Automat”, przez co łatwiej obijać czynności.

  39) Modyfikacja czasów wejść / wyjść pracowników

  Czasem może zdarzyć się, że pracownik zapomniał zarejestrować wejście do pracy lub wyjście – możesz to poprawić dla właściwego sumowania. Jak zrobić:

  W menu Ustawienia klikamy w zakładkę „Czas pracy” i znajdujemy błędny lub brakujący wpis, następnie poprawiamy godzinę na właściwą. 

  40) Poprawa historii wykonania i ilości wykonanych

  Czasem może zdarzyć się, że pracownik źle zarejestrował ilość wyprodukowanych sztuk – możesz to poprawić dla właściwego sumowania. Jak zrobić:

  Wybierasz zlecenie w zakładce „HISTORIA PRACY” , którego historię pracy chcesz zmodyfikować i klikasz w jego wiersz.

  41) Rejestruj braki z produkcji

  Chcesz jeszcze bardziej uszczelnić proces produkcyjny? Zacznij rejestrować powody braków. Jak zrobić: Wystarczy. że pracownik wpisze ilość niezgodnych sztuk i poda ich opis w momencie kończenia pracy na zleceniu.

  Rejestrowanie dodatkowych parametrów jest niezwykle proste i cały czas dostępne dla pracowników produkcji. Wystarczy, że wypełnią dodatkowe pole na planie produkcji.

  By zobaczyć jakie dane wpisują pracownicy, w historii pracy należy włączyć dodatkowe kolumny.

  42) Rejestruj partię i ilość zużytego materiału

  Rejestrowanie dodatkowych parametrów jest niezwykle proste i cały czas dostępne dla pracowników produkcji. Wystarczy, że wypełnią dodatkowe pole na planie produkcji.

  Żeby zobaczyć ile surowców zostało zużyte na konkretnej operacji, w zakładce „HISTORIA PRACY” wystarczy kliknąć wiersz zlecenia, a następnie przejść do zakładki „ZUŻYCIE SUROWCÓW”

  43) Jednym kliknięciem porównaj czas planowany do czasu realizacji dla zamówienia.

  Dzięki temu bez przeskakiwania po wielu zakładkach sprawdzisz czy realizacja zlecenia, jest nad czy pod kreską. Jak zrobić:

  Na liście zamówień klikając w wiersz danego zamówienia (sprawdź najpierw czy masz wyłączone grupowanie po zamówieniach) pokaże Ci się podsumowanie dla każdej maszyny/operacji CZASU PLANOWANEGO oraz CZASU ZREALIZOWANEGO oraz ilości sztuk. 

  Ciekawe zastosowania podpowiedziane przez Klientów:

  44) Prodio w dziale konstrukcyjnym, graficznym

  Chcesz lepiej zarządzać swoimi konstruktorami i grafikami, optymalnie dzielić im pracę oraz wiedzieć, ile kosztuje Cię projekt? Potraktuj ich jako maszyny! Jak zrobić:

  Utwórz nowy Panel Meldunkowyi np. „Dział graficzny” (klikasz odpowiednio „USTAWIENIA”, „PANELE MELDUNKOWE”, a następnie „DODAJ).

  Wejdź znowu w USTAWIENIA, a następnie MASZYNY/ OPERACJE i dodaj poszczególnych grafików czy  konstruktorów jako maszyny i przypisz do panelu „Dział graficzny”.

  Jako halę produkcyjną wybierasz sobie „Dział graficzny”, podajesz dane do logowania grafikom i planujesz im pracę.

  45) Duże pliki bez wgrywania na stronę internetową

  Czasami wygodniej jest trzymać duże pliki (np. w drukarni) jako linki w wewnętrznej sieci niż wgrywać je na stronę internetową. Jak zrobić:

  Utwórz atrybut produktu, w zakładce USTAWIENIA np. „Linki do plików”.

  Skopiuj ścieżkę pliku

  Wchodząc w nowy produkt i edytując go, wklej skopiowaną ścieżkę w pole „Linki do plików”. 

  46) Potraktuj kooperantów jak maszyny czy operacje w technologii produktów

  Czasem operacje zlecane na zewnątrz są ważnym elementem technologii i pracownik na operacji powinien wiedzieć czy towar przyjechał np. z anodowania. Jak zrobić:

  • Wejdź w „Ustawienia”, potem w „Maszyny” i utwórz maszynę o nazwie procesu, jaki zlecasz, np. „Laminowanie”. Idealnie byłoby go umieścić na innym pulpicie o nazwie np.  kooperacja.
  • Od teraz magazynier przekazując towar do kooperanta odklikuje rozpoczęcie na maszynie o nazwie „Laminowanie”, a po przyjeździe towaru oznacza operację jako wykonaną, a pracownicy na hali widzą, że mogą już podjąć czynności.

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.