(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-P9GDNR3'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-119995916-1');

Firma to nie tylko obiekty, maszyny, wyposażenie – to przede wszystkim ludzie. Zaangażowanie i produktywność pracownika przekłada się bezpośrednio na sukces firmy. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że pracodawcy chcą mieć w swoich szeregach osoby produktywne. Z perspektywy firmy rozsądne gospodarowanie zasobami ludzkimi umożliwia redukcję kosztów, niweluje marnotrawstwo i gwarantuje skuteczne wykorzystanie know-how czy umiejętności zatrudnionych.

Produktywność pracownika – czym jest?

Produktywność pracownika produkcyjnego to wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego. W szerszym rozumieniu to zwiększenie produkcji przy tych samych zasobach. Nie oznacza to, że chcąc zwiększyć produktywność pracowników każesz im pracować dłużej, w większym wymiarze godzin. 

Produktywność możemy podzielić na dwie kategorie:

 • Produktywność całkowita – Stosunek ogólnej ilości produkcji do łącznej ilości zasobów które zostały wykorzystane przy produkcji.
 • Produktywność cząstkowa – Stosunek ogólnej ilości produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały wykorzystywane przy produkcji.

Wydajność pracownika i jego produktywność często są traktowane jako synonimy. Choć po części można tak je traktować, pojęcia te nieco się różnią. Produktywność obejmuje znacznie szersze znaczenie, podczas gdy wydajność odnosi się zazwyczaj do jednego pracownika i mówi o tym, ile pracy wykonał w ciągu określonego czasu. Z kolei o produktywności mówimy, kiedy dochód firmy wzrasta szybciej niż liczba przepracowanych godzin (liczba pracowników).

Wybpróbuj za darmo!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

Jak zwiększyć produktywność pracowników?

Obecnie wszyscy jesteśmy zainteresowani ponoszeniem produktywności. W każdej dziedzinie życia, niezależnie od tego co robisz, czy to w pracy czy w domu oczekiwanie jest takie, że będziesz efektywny, wydajny i skuteczny. Chcemy być bardziej produktywni jednak ilość zadań, które mamy na naszej liście rzeczy „do zrobienia” może być przytłaczająca. Dlatego dopada nas stres, zniechęcenie, tracimy motywację i odwlekamy działanie. To z kolei  przekłada się na zadowolenie z pracy i życia w ogóle. Jak więc zwiększyć produktywność?

Aby się tego dowiedzieć trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy wysoka produktywność pracowników produkcyjnych i jakie czynniki wpływają na jej podniesienie. Co może pomóc w osiąganiu lepszych efektów?

Czynniki wpływające na produktywność i wydajność pracowników

Zasadniczo wyróżniamy czynniki zewnętrzne – związane z otoczeniem przedsiębiorstwa, postawą konkurencyjnych firm, zmianami w prawie czy preferencjach klientów – oraz wewnętrzne – takie, które firma kontroluje i ma na nie bezpośredni wpływ. 

Czynniki wewnętrzne wpływające na produktywność możemy podzielić na wiele podkategorii obejmujących np. systemy motywacyjne pracowników, czynniki związane z zarządzaniem lub polityką firmy, czynniki związane ze środkami pracy, innowacje technologiczne w produkcji, czy usprawnianie procesów.

Czynniki zewnętrzne odpowiadające za produktywność to między innymi: polityka zagraniczna i zmiany na rynkach globalnych, uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne i mechanizmy instytucjonalne, zmiany systemowe w gospodarce, ewolucje społeczne, takie jak zmiany systemu wartości, poziomu wykształcenia społeczeństwa, czy zwiększające się wymagania i aspiracje pracowników.

Jak mierzyć produktywność?

Miary produktywności są bardzo różne, mogą dotyczyć poszczególnych czynników wytwórczych lub też łącznie wszystkich zastosowanych czynników produkcyjnych. We rozmaitych aspektach mierzenia produktywności wspierają odpowiednie narzędzia. Wysokiej jakości aplikacja, jak np. Prodio, pozwala zarówno kontrolować czas pracy, postępy w realizacji projektu, generować raporty, odgrywać rolę bazy danych, jak i optymalizować wiele procesów. Jeśli firma chce postawić na wzrost produktywności powinna zacząć eliminować marnotrawstwo ze swoich procesów, a wtedy np. wzrost liczby pracowników zacznie automatycznie oznaczać wzrost zamówień.

Jednym z podstawowych założeń produktywności jest mierzenie obecnej efektywności działania konkretnego systemu, a także ciągłe poszukiwanie dróg poprawy. W wielu krajach produktywność jest niemal odrębną filozofią czy też powszechnie promowanym stylem życia i światopoglądem. 

Produktywność można mierzyć na wiele sposobów. Od archaicznych już zapisów na kartce papieru (lista obecności, ilość przepracowanych godzin, ilość wykonanych sztuk), poprzez arkusze Excela i Google Docs czy Trello, do komputerowego oprogramowania produkcyjnego.

W przypadku produktywności dla maszyn można już z powodzeniem stosować zautomatyzowane systemy, które same liczą produktywność w zależności od stanu pracy maszyny.

Zasada ogólna jest prosta: ilość godzin przepracowanych / ilość dostępnych godzin

Skoro to takie proste, to dlaczego dla niektórych firm to “pięta Achillesowa”, ponieważ często mają z nią duże problemy? 

Przyjmijmy, że jeden operator maszyny pracując na zmianie po 8h dziennie, tygodniowo przepracowuje 40h (oczywiście, jeśli nie jest na urlopie czy zwolnieniu). Przychodząc do pracy na czas (wykluczamy spóźnienia – do tego idealnie przydaje się rejestracja wejść i wyjść z pracy) oraz faktycznie pracując (z małymi przerwami na posiłek) powinien być produktywny ok.38-40 h w tygodniu. Tylko czy to faktycznie tak działa? Co, jeśli pracownik jest w pracy, a mimo tego nie pracuje tylko “wałęsa się” od maszyny do maszyny (leni się, czeka na przydzielenie zadań lub maszyna jest zepsuta, bądź przezbrajania?). Taki czas nie jest produktywny i z perspektywy właściciela bardzo kosztowny. Pewnie, że w każdej firmie zdarzają się godziny nieproduktywne, a ludzie to nie roboty wykonujące automatycznie polecenia. Kluczowe jest, aby mieć realny obraz sytuacji na hali produkcyjnej i świadomość tego czasu oraz ująć to odpowiednio w kosztach i przy kalkulacji dla klienta. W prostym programie do zarządzania produkcją pracownicy przez prosty formularz rejestrują pracę, a Ty od razu widzisz to z dowolnego miejsca na świecie i w  najłatwiejszy sposób zbierasz informacje z produkcji. Można także rejestrować przerwy i czynności “okołoprodukcyjne”. Pracownik wychodząc “na papierosa” czy śniadanie po prostu klika przerwę w pracy i jej powód, a potem Ty analizując historię pracy nie masz rozbieżności w wydajnościach.

W programie produkcyjnym pracę można rejestrować na kilka sposobów: 

 • za pomocą PINów, 
 • poprzez czytnik RFID i breloki, 
 • zeskanowanie kodu kreskowego za pomocą czytnika (możesz kody wygenerować bezpośrednio w aplikacji)

Warto również liczyć produktywność dla danych operacji oraz ustalić normy wykonania, pamiętając, że później te pojedyncze produktywności składają się na produktywność całej zmiany, a następnie na produktywność całego zakładu.


Czy można zwiększać produktywność?

W celu zwiększenia produktywności można posłużyć się następującymi metodami:

 • Wykonanie większej ilości pracy w tym samym czasie.
 • Wykonanie tego samego zadania w krótszym odcinku czasu.
 • Kombinacją powyższych metod, tzn. większa ilość pracy w krótszym czasie

Najlepszym sposobem na zwiększenie produktywności procesu produkcyjnego będzie eliminacja wszelkich strat. Bez odpowiedniej informacji i danych o tym, co aktualnie powoduje straty, twoje działania nie przyniosą oczekiwanych efektów. Dlatego najlepiej zacząć od określenia przyczyn braku produktywności.

Przyczyny braku produktywności

Przyczyn może być całkiem sporo, a jedne nie wykluczają drugich. Często niestety działa to na zasadzie naczyń połączonych.

Przyczyny osobowe:

 • brak motywacji do pracy
 • problemy osobiste
 • konflikty w zespole
 • złe nawyki
 • źle dobrane obowiązki (do osobowości lub umiejętności pracownika – brak kompetencji)
 • wypalenie zawodowe / rutyna

Przyczyny zewnętrzne:

 • zła organizacja pracy
 • nierealne i wyśrubowane normy / oczekiwania pracodawcy
 • zły podział stanowisk / zła logistyka
 • nieadekwatne wynagrodzenie
 • złe warunki pracy
 • problemy z komunikacją (zbyt długie czekanie na decyzje, sprzeczne polecenia) 
 • brak odpowiedniego przeszkolenia 

Przyczyn i rozwiązań może być bez liku. Najważniejsze o czym musisz pamiętać to bazowanie na danych i faktach.

Jak poprawić produktywność?

Patrząc na przyczyny problemów z produktywnością pamiętajmy, że jest bazuje ona na stałym rozwijaniu pozytywnych cech każdego pracownika. Można zmienić jego nastawienie, mentalność w taki sposób, aby chciał i potrafił ulepszać swoja własną pracę, podnosić produktywność powierzonych mu zasobów, podnosić wartość dodaną wytwarzanych wyrobów i usług. Ludzie chcą pracować dobrze (nie wliczając w to małego odsetka “wyjątków”) i być dumni ze swojej pracy.

Istnieje wiele metod, narzędzi i trendów w zarządzaniu które pomagają zwiększać produktywność np.

 • metoda lean manufacturing pozwalająca na zwiększenie wydajności pracy zespołów pracowniczych poprzez wyeliminowanie strat czasu, zbudowanie „szczupłej organizacji”.
 • poprawa komunikacji wewnętrznej np. poprzez wykorzystanie prostego programu produkcyjnego jakim jest Prodio. Pozwala to na ograniczenie strat czasu oraz błędów.
 • budowanie zaangażowania w zespole i włączanie pracowników w proces poprawy produktywności (Trzeba działać w taki sposób aby uświadomić pracownikom dobre strony zmian i jakie korzyści dla każdego z nich osobiście mogą przynieść)
 • analiza systemu motywacyjnego pracowników (system premii, nagród, itp.)
 • zastosowanie różnych metod optymalizacyjnych np.:
 1. SIX SIGMA, która umożliwia zarządzanie danymi analizy statystycznej w celu rozwiązywania problemów,
 2. KANBAN zarządza procesem masowej produkcji i pozwala na ograniczenie czasu procesu produkcyjnego, 
 3. KAIZEN podnosi udziału pracowników liniowych w procesie zarządzania a tym samych podnosi chęci do pracy co ma niebagatelny wpływ na wydajność.

Nie warto wprowadzać zmian na “łapu-capu”, gdyż nie każde narzędzie jest odpowiednie dla danej organizacji. Nie da się na siłę wtłoczyć ludzi w z góry ustalone ramy. Lepiej jest zastanowić się, które z rozwiązań będzie odpowiednie dla naszych pracowników – za sukcesem każdej organizacji stoją bowiem ludzie w niej i dla niej pracujący. 


14 dni bezpłatnie
Zacznij teraz!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); !function(e,t,n,s,u,a){e.twq||(s=e.twq=function(){s.exe?s.exe.apply(s,arguments):s.queue.push(arguments); },s.version='1.1',s.queue=[],u=t.createElement(n),u.async=!0,u.src='//static.ads-twitter.com/uwt.js', a=t.getElementsByTagName(n)[0],a.parentNode.insertBefore(u,a))}(window,document,'script'); // Insert Twitter Pixel ID and Standard Event data below twq('init','o36fm'); twq('track','PageView');