Rozwój planowania produkcji

Table of contents

  PLANOWANIE PRODUKCJI –  rozwój, istotne pojęcia.

  Planowanie produkcji pojęcie

  Planowanie produkcji to zespół czynności mający na celu ułożenie optymalnego harmonogramu produkcji (harmonogramu pracy wydziału produkcyjnego),a co się z tym wiąże optymalne wykorzystanie posiadanych przez firmę zasobów produkcyjnych, zarówno jeśli chodzi o dostępną infrastrukturę produkcyjną, zasoby ludzkie, jak i dostępność surowców produkcyjnych.

  Rozwój planowania produkcji

  Początki profesjonalnego planowania produkcji miały miejsce w dużych zakładach przemysłowych o dość prostej strukturze asortymentowej  i na ogół planowania w obrębie miesięcy lub rocznym (gdzie na podstawie rocznego planowanego zapotrzebowania ustało się działania w cyklach miesięcznych).

  Obecnie specyfika rynku: produkcja w metodzie „just in time”, ogromne zróżnicowanie asortymentowe oraz skomplikowane łańcuchy dostaw sprawiły, że planowanie produkcji w cyklach miesięcznych a tym bardziej rocznych odeszło do lamusa, a w większości zakładów produkcyjnych aktualizacja planu produkcji dokonywana jest minimum raz dziennie biorąc pod uwagę setki różnych zmiennych oraz agregując dane nie tylko wewnątrz firmowe, ale też przez chmurę łączą się z systemami kluczowych dostawców.

  Oprogramowanie wspomagające planowanie produkcji

  Wraz z rozwojem planowania produkcji pojawiła się konieczność powstawania narzędzi wspomagających proces po stronie infrastruktury informatycznej.

  Systemy Klasy MRP – Pierwszymi narzędziami wpisującymi się w doskonalenie planowania produkcji, były systemy klasy MRP (ang. Material Requirements Planning – Planowanie zapotrzebowania materiałowego) – jest to zbiór procesów, który umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem. 

  Systemy Klasy ERP Których rozwinięciem były systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) – jakie rozbudowywały zarządzanie i planowanie produkcji do wszystkich obszarów firmy, jak produkcja, sprzedaż, magazyn (a najbardziej rozbudowane dodawały kalendarze serwisów i dostępności maszyn oraz pracowników, macierze kompetencji pracowników, czy też serwisy oraz pracy remontowe infrastruktury. 

  Dedykowane oprogramowanie do zarządzania produkcją Obecne trendy w oprogramowaniu do planowania produkcji przechodzą w stronę tworzenia bardzo zaawansowanych narzędzi do planowania produkcji łączących się z zakładów ERP i działającym w chmurze obliczeniowej. Systemy takie wykorzystują na ogół już algorytmy uczenia się maszynowego AI, elementy IoT w połączeniu się z maszynami na produkcji, śledzenie postępów produkcji z narzędzi MES, a także podłączone są do kluczowych dostawców i ich systemów logistycznych.

  Proste narzędzia dla małych firm produkcyjnych  – rozwój technologii informatycznych sprawił, że proste programy do planowania produkcji oraz śledzenia postępów pracy wydziału produkcyjnego stały się dostępne nawet dla najmniejszych firm i to w modelu abonamentowym. Podstawowymi zadaniami takich programów jest proste układanie planu pracy na poszczególne maszyny / procesy w formie graficzne (tablice / wykresy ), a następnie komunikacja tego planu na hali produkcyjnej.

  Dodatkowe metody stosowane przy planowaniu produkcji

  Wykresy / Diagramy  Gantta w planowaniu produkcji – czyli graficzna reprezentacja zadań produkcyjnych na osi czasu z rozbiciem na poszczególne maszyny operacje, gdzie osią X jest upływ czasu, a na osi Y w zależności od przyjętej metodologii reprezentowane są poszczególne zadania / operacje z technologii produkcji lub poszczególne maszyny / gniazda produkcyjne.

  Tablice Kanban w zarządzaniu produkcją

  Metoda wizualizacji planu pracy oraz przepływu realizacji zadań produkcyjnych za pomocą prostych tablic fizycznych, bądź wirtualnych. Podstawowym założeniem tablicy jest podział zadań na poszczególne kolumny reprezentujące status prac (np. do realizacji, w trakcie realizacji, zrealizowane). Tablice mogą przyjmować bardzo zaawansowaną formę i stosowane nawet do opisania skomplikowanych wydziałów produkcyjnych).

  Więcej informacji na temat planowania produkcji znajdziesz w artykule: Planowanie produkcji w małej firmie

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.