Remanent w prostym programie do planowania produkcji dla małych firm.

Table of contents

  Koniec starego roku i początek nowego to bardzo ważny czas w każdej firmie. Z jednej strony lekkie “rozprzężenie”, gdyż część załogi jest na urlopach, z drugiej domykanie ostatnich zamówień, budżetowanie, planowanie, rozliczanie towaru i remanent

  Jeśli korzystasz z Prodio, wizja remanentu nie jest przerażająca, gdyż dosłownie w kilka kliknięć możesz zobaczyć aktualne stany magazynowe, powierzając operację remanentu konkretnemu pracownikowi i rozliczając go z tego po zakończonej pracy.  

  Co to jest remanent?

  Remanent nazywany często inwentaryzacją lub spisem z natury. Jest to czynność mająca na celu zbadanie faktycznej ilości towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych i braków/odpadów posiadanych przez firmę, a następnie uzgodnienie tego stanu z ilością wynikającą z odpowiednich dokumentów księgowych i ewidencji.

  Remanent a inwentaryzacja

  Pojęcie remanent jest często zamiennie stosowane z pojęciem inwentaryzacja lub spis z natury. Warto dodać, że dokument magazynowy zwany „Inwentaryzacja” musi być sporządzany w każdym roku, co oznacza, iż inwentaryzacja będzie pokazywała ilość danych towarów na dzień jej sporządzenia.

  Kto musi zrobić remanent?

  Konieczność przeprowadzenia remanentu oraz zakres i szczegółowe zasady jego dokonywania zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku, które dotyczy prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Wedle wyżej wymienionego rozporządzenia remanent jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy rozliczającego się na podstawie PKPiR. 

  Remanent a podatek

  Celem remanentu jest ustalenie, jaki dochód rzeczywisty został osiągnięty przez przedsiębiorcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dochód jest obliczany na podstawie zestawienia kwoty remanentu końcowego i początkowego. Porównanie dwóch wartości da różnicę, która wpłynie na wysokość dochodu. Jeżeli remanent końcowy jest niższy niż początkowy, ustali się mniejszy dochód roczny, jeśli remanent końcowy będzie wyższy niż ten sporządzany na początku roku, kwota dochodu rocznego ulegnie powiększeniu, a tym samym przedsiębiorca zapłaci wyższy podatek.

  Do kiedy trzeba zrobić remanent?

  Firmy produkcyjne, tak jak i pozostali przedsiębiorcy, są zobowiązane do sporządzenia remanentu na koniec i początek roku podatkowego. Sporządzony remanent umożliwia przedsiębiorcy na ustalenie uzyskanego dochodu w zeznaniu rocznym.

  Spis z natury powinien zostać przeprowadzony:

  • na dzień 1 stycznia,
  • na koniec każdego roku podatkowego,
  • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • w razie zmiany wspólnika,
  • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
  • w razie likwidacji działalności.

  Obowiązek sporządzenia remanentu w terminach 31 grudnia i 1 stycznia nie oznacza oczywiście, że czynność techniczna przeprowadzenia spisu powinna zostać dokonana dwukrotnie. Spis dokonany na ostatni dzień roku podatkowego jest bowiem jednocześnie spisem na pierwszy dzień roku następnego i ma tę samą wartość.

  Spis z natury na koniec roku

  Remanentem powinny zostać objęte:

  • towary handlowe, wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcja w toku,
  • wyroby gotowe, czyli gotowe produkty do sprzedaży,
  • braki i odpady, w których skład wchodzą wadliwe produkty, zniszczone surowce, które straciły swoją wartość użytkową,
  • towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika,
  • towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika (nie trzeba ich jednak wyceniać – wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie i wskazanie czyją stanowią własność).

  Jeśli zawiadamiamy własciwy urząd skarbowy o likwidacji działalności, remanent spis z natury powinien objąć również wyposażenie oraz składniki majątku trwałego.

  W skład remanentu nie wchodzą natomiast środki trwałe i wyposażenie firmy, takie jak: komputery, laptopy, telefony komórkowe, meble, sprzęt i inne. 

  Czym jest remanent zerowy?

  Może się zdarzyć, że spis z natury na koniec roku będzie wynosił zero. Dzieje się tak w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma w swoim posiadaniu wyżej wymienionych składników majątku firmy. Jednak przepisy jasno wskazują, że musi on również sporządzić remanent. Należy przygotować arkusz, na którym wpisane zostanie zero i załączyć go do Księgi Przychodów i Rozchodów pod datą 31 grudnia.

  Jak zrobić remanent w prostym programie do planowania produkcji Prodio? 

  Już teraz możesz wpisać fizyczną ilość produktów gotowych i surowców oraz zaktualizować swoje stany magazynowe jednym kliknięciem! 

  W module magazynowym pojawiła się nowa zakładka, która umożliwia przeprowadzenie remanentu w oparciu o wprowadzone już surowce i produkty.

  remanent w prostym programie do planowania produkcji

  PRZEJRZYSTA LISTA W DWÓCH WIDOKACH: 

  • możesz wyświetlić listę wszystkich remanentów i w razie potrzeby jednym kliknięciem podejrzeć szczegóły (listę produktów i surowców, które zostały w nim spisane);
  przejrzysta lista

  • lub pokazać każdy produkt i surowiec w osobnym wierszu – z możliwością szybkiego przefiltrowania tej listy.

  PROSTE i INTUICYJNE  DODAWANIE NOWEGO REMANENTU 

  1. Aby dodać nowy remanent klikamy na górze listy pomarańczowy przycisk DODAJ KOREKTĘ/REMANENT 

  2. Następnie wypełniamy dane – wybieramy Magazyn na którym przeprowadzany jest remanent, gdzie możemy zmienić datę, oznaczyć własnym numerem i wpisać powód przeprowadzenia.

  3. W kolejnym kroku dodajemy linię – z listy rozwijanej wybieramy produkt/surowiec, który właśnie jest liczony – wpisujemy faktyczną ilość oraz cenę (jeżeli mamy zdefiniowaną cenę do surowca zaciągnie nam się automatycznie – oczywiście możemy tę pozycję edytować).

  4. Wpisane dane zapisujemy – a na liście remanentów pojawia nam się nowa pozycja.

  MOŻLIWOŚĆ PODEJRZENIA RÓŻNIC W STANACH MAGAZYNOWYCH 

  Po wpisanym do programu remanencie możemy zobaczyć w szczegółach jaka była różnica pomiędzy stanami, które mieliśmy wprowadzone w systemie, a stanami rzeczywistymi. 

  remanent w prostym programie do planowania produkcji

  Po zapisaniu remanentu/korekty stany magazynowe surowców aktualizują się automatycznie do prawidłowych.

  SZYBKA MOŻLIWOŚĆ EDYCJI DANEJ POZYCJI W REMANENCIE 

  Wpisałeś złą cenę lub jednostkę? W szybki sposób możesz to edytować klikając w ikonkę ołówka przy danym surowcu:

  remanent w prostym programie do planowania produkcji

  Koniec/początek roku to dobry czas, żeby uzupełnić stany magazynowe prawidłowymi ilościami i zacząć działać z modułem magazynowym w prostym programie jakim jest Prodio.

  Moduł magazynowy jest dostępny pod getprodio.com. Jeśli masz pytania odnośnie logowania się polecamy ten artykuł. Możesz też zawsze skonsultować się z nami klikając w okienko czatu na dole po prawej stronie lub zadzwonić. Dział techniczny chętnie pomoże w korzystaniu z nowej funkcji. 🙂

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.