Prodio podbija polskie uczelnie

Table of contents

  Na początku czerwca zostaliśmy zaproszeni na studia MBA Politechniki Śląskiej jako gościnny prezenter w ramach “Spotkań z praktykiem”. Zajęcia odbyły się w Parku Naukowo – Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., a Marek Mrowiec, CEO Prodio, wystąpił na panelu: “Narzędzia wsparcia wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.

  prodio wykład

  Na spotkaniu opowiadaliśmy między innymi o:

  • Wyzwaniach informatyzacji mikro i małych przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie genezy i historii powstania start-upu Prodio.   

  Dlaczego automatyczne planowanie produkcji, masa integracji i większość automatyzacji nie sprawdza się w małych i mikro firmach,

  • Częściowym odwrocie od rozwiązań ERP oraz o tym 
  • Jak Internet zmienił podejście do zarządzania produkcją w małych organizacjach i jak wybrać kluczowe elementy w formule IoT (Internet of Things) 4.0.
  prodio na uczelni technicznej

  Zostaliśmy dosłownie zasypani pytaniami od uczestników, odnośnie rozwoju start-upu, inwestycji oraz samego programu, dlatego spotkanie trwało dwukrotnie dłużej niż pierwotnie było to zaplanowane. Cieszymy się, że Prodio ma takie powodzenie 😉

  Dodatkowo byliśmy na zwiedzaniu Technoparku, gdzie jest między innymi wspaniała sala z szerokim wachlarzem maszyn do druku 3d oraz zaawansowane centrum pomiarowe, gdzie powstaje  dużo ciekawych prototypów. 

  prodio zwiedza park technologiczny

  Mamy nadzieje, że kolejne spotkania już niebawem. Nie możemy się doczekać odwiedzin na pozostałych uczelniach technicznych, gdyż wierzymy w rozwój i współpracę.