Pierwsze kroki w Prodio

Table of contents

  W Twoje ręce oddajmy najbardziej proste w obsłudze narzędzie do sprawnego zarządzania produkcją, które zamiast miesiącami wprowadzisz przy jednej kawie. Postaramy się zrobić wszystko, byś zyskał lepszą kontrolę nad produkcją, wyższą wydajność oraz więcej czasu i spokoju. Do zobaczenia po produktywnej stronie produkcji!

  KROK 1: Dodaj maszyny, pracowników oraz użytkowników

  W prawym górnym rogu ekranu znajdziesz przycisk „Ustawienia”. Kliknij go i wybierz opcję „Maszyny/Operacje”, „Pracownicy” lub „Użytkownicy”, w zależności od tego, co chcesz skonfigurować.

  • Konfiguracja Maszyny/Operacje: Tutaj zobaczysz listę swoich maszyn i operacji, które wykorzystasz do tworzenia technologii swoich produktów oraz planowania zleceń produkcyjnych. Jeżeli nie jesteś pewien, jak układać zlecenia produkcyjne na planie, zerknij tutaj.
  • Konfiguracja Pracowników: Tutaj znajduje się lista twoich pracowników, którzy będą rejestrować swoją pracę na produkcji. Dla każdego pracownika, przypisz PIN, brelok lub wydrukuj identyfikator z kodem kreskowym, aby ułatwić rejestrację pracy.
  • Konfiguracja Użytkowników: Użytkownicy to osoby, które będą miały dostęp do menadżerskiej części programu, będą mogli dodawać zamówienia, zlecenia produkcyjne itp. Aby dodać użytkownika, wprowadź jego dane, adres email (który stanie się jego loginem), hasło oraz wybierz typ konta, czyli jego poziom uprawnień.

  KROK 2: Dodaj produkt i stwórz do niego technologię

  • Otwórz zakładkę „Produkty”: Znajduje się ona w głównym menu. Kliknij na nią, aby otworzyć listę Twoich produktów. To jest miejsce, gdzie znajdują się wszystkie Twoje produkty i gdzie możesz łatwo zarządzać swoim katalogiem.
  • Dodaj nowy produkt: Na liście produktów w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk „Dodaj produkt”. To zielony przycisk, który po kliknięciu otworzy formularz tworzenia nowego produktu. To pierwszy krok do dodania czegoś nowego do Twojego katalogu.
  • Wypełnij formularz: Po kliknięciu „Dodaj produkt”, pojawi się formularz. Kluczowe jest wypełnienie pola z nazwą produktu – bez tego nie będziesz mógł kontynuować. Ale nie ograniczaj się tylko do nazwy! Wypełnij również pozostałe pola, które są opcjonalne, ale mogą znacząco ułatwić zarządzanie produktem w przyszłości. Możesz dodać pełny opis produktu, informacje o pakowaniu oraz załączyć zdjęcia i pliki związane z tym produktem. To wszystko pozwoli Ci na bardziej szczegółowe śledzenie produktu w systemie i ułatwi komunikację z zespołem.
  • Ustal technologię: Po wypełnieniu pierwszej zakładki formularza, przejdź do drugiej – „Technologia produkcji”. Tutaj ustalisz, jakie maszyny i operacje są potrzebne do wytworzenia Twojego produktu. Możesz wprowadzić normy czasowe dla każdej operacji oraz dodać dodatkowe informacje, które mogą być przydatne podczas produkcji. To bardzo ważny etap, który pozwoli Ci efektywnie planować i monitorować proces produkcji.
  • Dodaj surowce: Ostatnia zakładka formularza to „Surowce”. Tu możesz wpisać, jakie surowce i w jakich ilościach są potrzebne do wytworzenia Twojego produktu. To nie tylko ułatwi kontrolę stanu magazynu, ale również pomoże Ci w szybkim reagowaniu na ewentualne braki.

  KROK 3. Dodaj zamówienie do systemu

  • Wejdź w zakładkę „Zamówienia”: Znajdziesz ją na górnym pasku menu. Kliknij na nią, aby otworzyć listę zamówień.
  • Kliknij przycisk „Dodaj zamówienie”: Znajduje się on w prawym górnym rogu ekranu. Po kliknięciu otworzy się formularz do wypełnienia.
  • Wypełnij formularz: Wymagane są tylko trzy informacje – oczekiwany termin realizacji, nazwa produktu lub wybór produktu z listy (pojawi się, jeśli wcześniej dodałeś produkty do systemu) oraz ilość sztuk, które chcesz zlecić na produkcję. Pozostałe pola są opcjonalne. Zewnętrzny numer zamówienia (możesz zostawić to pole puste, system automatycznie oznaczy zamówienie jako 'Własne’)

  • Wybierz produkt z listy: Jeżeli wybierzesz produkt z listy, wszystkie informacje, które wcześniej wprowadziłeś podczas tworzenia produktu (opis, pliki, technologia, surowce) zostaną automatycznie przeniesione do zamówienia.
  • Zatwierdź zamówienie: Po wypełnieniu formularza, kliknij „Zapisz i gotowe! Twoje zamówienie zostało dodane i widnieje na liście jako “Nowe”.

  WSKAZÓWKA

  Jeśli twój finalny produkt składa się z wielu elementów, a każdy z nich ma swoją osobną ścieżkę produkcji i swoje surowce, najskuteczniej będzie je dodać jako oddzielne produkty w systemie Prodio. W ten sposób, będziesz mógł monitorować proces produkcji każdego z tych elementów osobno. Gdy nadejdzie czas na scalenie tych wszystkich części w jeden gotowy produkt, możesz je połączyć za pomocą wspólnego, zewnętrznego numeru zamówienia.

  Wtedy możesz sprawdzić stan każdej części osobno, a jednocześnie masz pełny obraz postępu całego zamówienia. To daje Ci doskonałą kontrolę nad całością procesu produkcji.

  KROK 4. Zaplanuj zamówienie

  • Przejrzyj listę zamówień: Po dodaniu nowego zamówienia, zobaczysz je na liście jako „nowe”.
  • Zaznacz zamówienie: Skorzystaj z checkboxa obok statusu  zamówienia, aby je zaznaczyć.
  • Kliknij „Zaplanuj”: Nad listą znajdziesz przycisk „Zaplanuj”. Kliknij go, aby przejść do etapu planowania.
  • Sprawdź lub modyfikuj dane: Jeśli twój produkt ma technologię, wszystkie szczegóły się zaciągną. Możesz je sprawdzić, zmodyfikować lub dodać dodatkowe informacje. Jeśli produkt nie miał technologii, możesz ją teraz ułożyć oraz zaktualizować technologię również przy produkcie.
  • Kliknij „Zapisz zlecenia”: Upewnij się, że wszystko jest w porządku, a następnie kliknij „Zapisz zlecenia”. Brawo! Twoje zamówienie zostało zlecone na produkcję, a zadania są teraz zorganizowane według konkretnych maszyn i operacji. 🙂

  KROK 5. Zarejestruj pracę na produkcji

  Poniżej znajdziesz uproszczoną instrukcję, która pomoże Ci zobaczyć, jak pracownicy na produkcji będą rejestrowali swoją pracę w systemie Prodio:

  • Otwórz kartę incognito: Otwórz kartę incognito w przeglądarce i wprowadź adres URL swojego konta (na przykład twojasubdomena.getprodio.com).
  • Zaloguj się: Dane do logowania znajdziesz w mailu od nas lub w aplikacji w zakładce Ustawienia -> Panele meldunkowe.
  • Przejrzyj plan produkcyjny: Po zalogowaniu zobaczysz prosty i przejrzysty plan produkcyjny, podzielony na poszczególne maszyny lub operacje.

  • Kliknij zadanie: Wybierz konkretne zadanie, w którym chcesz rozpocząć pracę.
  • Wybierz pracownika i wprowadź PIN: Wybierz pracownika z listy, wprowadź jego PIN i gotowe – praca rozpoczęta!

  WSKAZÓWKA

  Aby maksymalnie uprościć proces rejestrowania pracy, rozważ wykorzystanie czytników i breloków RFID, QR kodów lub kodów kreskowych. Oszczędzi to czas pracownikom i uczyni proces bardziej wydajnym. Pracownik nie będzie musiał szukać siebie na liście; wystarczy, że przyłoży brelok do czytnika lub zeskanuje kod kreskowy.

  • Kliknij zadanie ponownie, aby zakończyć: Zadania, które są w trakcie, będą miały pomarańczowy status.
  • Pracownik, który zaczął jest podświetlony na pomarańczowo, więc wybierz go z listy

  • Wypełnij formularz: Pojawi się prosty formularz do wypełnienia. Wymagana jest tylko ilość sztuk, ale możesz również zebrać dodatkowe informacje od pracowników, takie jak na przykład: ilość braków, zużycie surowca, uwagi i inne szczegóły

  Pamiętaj, że to od Ciebie zależy, jakie informacje będziesz chciał znać z produkcji.

  • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, zatwierdź i kliknij STOP

  KROK 6. Przegląd danych z produkcji

  Wróćmy do panelu menadżera i zobaczmy gdzie znajdziemy dane zarejestrowane na produkcji 

  • Ostatnie Operacje (Timeline): znajdź na prawej stronie timeline z wszystkimi ostatnimi operacjami. Możesz zobaczyć, kto rozpoczął pracę, kto wszedł do pracy, kto był na przerwie oraz inne szczegóły. Szybki przegląd tych danych pozwala na monitorowanie aktywności na bieżąco.
  • Historia Pracy: w tej sekcji znajdziesz zbiór wszystkich działań podejmowanych na produkcji. Wykorzystaj dostępne filtry, aby przeszukać listę według różnych kryteriów i zobaczyć tylko te informacje, które Cię interesują. Przeglądaj szczegółowe dane na temat poszczególnych zadań, maszyn, operacji i pracowników.
  • Dzienny Raport z Produkcji: nad tabelą historii pracy znajdziesz opcję do przeglądania dziennego raportu z produkcji. Sprawdź przejrzyste wykresy i tabelki, prezentujące dane z produkcji. Analizuj postępy, wydajność i inne kluczowe wskaźniki z jednym kliknięciem.