Aktualizacja: Przezbrojenia maszyn i udoskonalone rozliczanie pracy.

Table of contents

  Przezbrajanie a proces produkcyjny

  Jeśli mielibyśmy wyobrazić sobie idealny proces produkcyjny to charakteryzowałby się  on brakiem jakichkolwiek przezbrojeń; produkcja byłaby realizowana bez przerw: partia za partią, produkt za produktem. Niestety nie zawsze jest to możliwe, ze względu na szereg czynności służących przygotowaniu maszyn do pracy. Dlatego te czynności “okołoprodukcyjne” są nieodzownym elementem każdego procesu produkcyjnego.

  Czym jest przezbrojenie maszyny i metoda SMED? 

  Przezbrojenie maszyny to nic innego jak przygotowanie jej do obróbki materiału, a więc wykonania kolejnych produktów / operacji. Przezbrojenie może polegać na korekcie lub montażu jakiegoś narzędzia, czyszczeniu maszyny, przeprogramowaniu, ustawieniu, przygotowaniu miejsca pracy, naszykowaniu odpowiedniego rysunku czy instrukcji. 

  Czas przezbrojenia to czas, który upłynie od zatrzymania maszyny po wyprodukowaniu ostatniej sztuki, aż do uruchomienia jej przy produkcji pierwszej dobrej sztuki po dokonanych  niezbędnych zmianach (przezbrojeniu maszyny). Czas przezbrojenia decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego. Im krótszy, tym mniejsze straty w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyn (maszyny), a więc tym mniejsze partie produktów można produkować opłacalnie.

  Dlatego wiele firm stosuje metodę SMED oznaczającą tzw. „szybkie przezbrojenie”. Polega ona na takiej reorganizacji produkcji, która automatycznie redukuje czas przezbrojenia maszyny. Jednocześnie wydłuża się czas możliwy do wykorzystania na produkcję, dzięki czemu poprawie może ulec produktywność całego procesu.

  Możliwości skrócenia czasu przezbrojenia zależą od rodzaju wytwarzanych produktów, charakterystyki wyposażenia danej linii produkcyjnej oraz jakości jej obsługi. Idealną sytuacją byłoby takie zaprojektowanie stanowiska by wszystkie czynności przezbrajania można było wykonywać bezpośrednio w obszarze stanowiska (maszyny), bez czasochłonnego demontażu z niego oprzyrządowania. Dodatkowym działaniem optymalizującym potencjalne zmiany techniczne jest takie harmonogramowanie pracy stanowiska, aby maksymalnie wydłużyć partie produkcyjne, a co za tym idzie zminimalizować konieczność przezbrajania stanowiska.

  Wdrożenie metody SMED podzielone jest na etapy, w których odpowiednio następuje:

  1. Identyfikacja wszystkich czynności i podział na operacje wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki temu etapowi zostają zidentyfikowane operacje, które mogą być wykonane podczas pracy maszyn, czego celem jest oszczędność czasu pracy. Przy podziale czynności sprawdza się nagranie filmu z przebiegu operacji przygotowawczych, pozwala to dokładnie przeanalizować czynności, które wchodzą w skład poszczególnych operacji. Często korzysta się również z list kontrolnych, które zawierają potrzebne informacje o przyrządach, narzędziach oraz pracownikach odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych operacji. Listy te są opracowane dla każdej operacji. Na przykład poprzez:
  • przygotowanie narzędzi i elementów, które są przedmiotem obróbki,
  • ustalenie położenia materiałów,
  • uzyskanie odpowiedniej temperatury.

  2. Weryfikacja poszczególnych czynności, a także próba przekształcenia operacji wewnętrznych na operacje zewnętrzne. 

  3. Usprawnienie zidentyfikowanych czynności przezbrajania, co obejmuje ich doskonalenie, a następnie standaryzację wykonywania. 

  Wśród technik, wspomagających wdrożenie SMED wyróżnić należy karty kontrolne, kontrolę funkcjonalności oraz odpowiedni transport części i narzędzi do przezbrojeń.

  Karta kontrolna przezbrojenia stanowi formularz zawierający informacje o wszystkich składnikach niezbędnych do poprawnego przeprowadzenia przezbrojenia.

  Przezbrojenia maszyn / operacje ustawiania w ramach planowania i rozliczania produkcji

  Opis funkcji: Od teraz możesz jeszcze bardziej usprawnić zarządzanie produkcją wykorzystując czasy przezbrojeń maszyn / przygotowania stanowisk.

  Pomiń przezbrojenia maszyn i czytaj o pozostałych udoskonaleniach (kliknij).

  Przeczytaj zanim stwierdzisz, że czas przezbrojeń nie dotyczy Twojej firmy!

  Jeśli myślisz, że przezbrojenia maszyn (jak to też groźnie brzmi) są domeną dużych firm i ciężkiego przemysłu poniżej przykłady z życia co to może być:

  • obróbka metali: wymiana narzędzia na obrabiarce CNC
  • wtryskarnie / elastomery: montaż formy na wtryskarce / prasie hydraulicznej
  • drukarnie / opakowania: np. ustawienie parametrów slotera
  • inne produkcje: czyszczenie instalacji rozlewającej przy produkcji kosmetykówInnymi słowy jest to wszystko co musi być zrobione pod dany produkt, aby mógł być wykonywany na danym stanowisku i warto byś zastanowił się, jak u Ciebie można to zastosować.

  Dlaczego warto uwzględnić czasy przezbrojeń / przygotowania stanowiska?

  • o wiele bardziej dokładna wydajność produkcji – ponieważ możesz analizować osobno czas ustawiania maszyny, a później samej operacji
  • kolejny element procesu produkcyjnego, który możesz usprawniać porównując, jak pracują na nim poszczególni pracownicy
  • możliwość bardziej dokładnego planowania i zlecenia na planie produkcji (ustawiania maszyn jako osobne operacje)
  • usprawnianie czasu przezbrojeń oraz jakości produkcji przez:
   • dołączanie podpowiedzi odnośnie przezbrojenia maszyny
   • instrukcji graficznych / zdjęć jak montować formę
  • możliwość rozpoczęcia przygody w małej firmie z metodą SMED

  Ustawianie przezbrojenia w technologii produkcji

  Tak jak operacje technologiczne, możesz w ramach technologii produktu wygodnie dodać operacje przezbrojenia / przygotowania i dołączyć do niej:

  • oczekiwany czas trwania przezbrojenia
  • dodatkowy opis technologiczny do operacji z wytycznymi jak wykonać
  • pliki (np. instrukcje) oraz zdjęcia (np. montaż formy)

  Operacje przezbrojenia / ustawiania dodajemy jako osobny kafelek w technologii PRZED właściwą operacją produkcji, której dotyczy:

  Jeśli w technologii była przypisana operacja przezbrajania / ustawiania maszyny zaciągnie ona się sama, tak jak pozostałe operacje technologiczne, a Ty będziesz wiedzieć symbol klucza francuskiego zamiast ilości sztuk.

  Rejestrowanie operacji przezbrojeń / operacji ustawiania przez pracowników produkcji    

  Ustawianie / przezbrajanie maszyny wyświetla się jako dodatkowy element kafelka z zleceniem produkcyjnym.

  By rozpocząć operację ustawiania pracownik klika w dolną część kafelka i normalnie odbija się breloczkiem / pinem.

  W przypadku kodów kreskowych operacja będzie miała osobny wiersz w wydruku.

  Jak analizować czasy przezbrojeń / ustawiania w ramach rozliczania produkcji?

  Wyodrębnienie czasu przezbrojeń w ramach rozliczania produkcji daje Ci ogromną przewagę w zwiększaniu efektywności pracy zakładu:

  1. Wreszcie widzisz, czy czas opóźnień / niespełnionych norm wziął się z samej produkcji, czy przygotowania maszyny.
  2. Porównujesz pracowników miedzy sobą o wiele dokładniej (osobno czas przezbrajania, a osobno samej pracy na maszynie.
  3. Masz jasne dane ile w ciągu miesiąca wydajesz na czynności przygotowania / przezbrojeń i możesz osobno optymalizować tylko ten parametr.

  Czasy przezbrojeń / ustawiania w historii pracy:

  Dzięki wyciągnięciu kolumny z nazwą „Typ operacji” możesz dowolnie filtrować i porównywać poszczególne wpisy pracowników.

   

  Czasy przezbrojeń / ustawiania w eksporcie do MS Excel:

  Kolumna „Typ operacji” jest również widoczna w ramach eksportu do MS Excel (z zakładki Historia pracy), dlatego bez problemu dokonasz wszystkich potrzebnych analiz.

  Operacje ustawiania / przezbrojeń w ramach zleceń produkcyjnych

  Na listach zleceń produkcyjnych oraz analizie zamówień na pierwszy rzut oka operacje ustawiania są wyróżnione, a Ty w łatwy sposób widzisz porównanie czasu zakładanego na poświęcony.

  Udoskonalone bieżące śledzenie postępu pracy produkcji i jej wydajności

  Opis funkcji: Po wielu konsultacjach z Klientami od teraz możesz znaleźć na pierwszy rzut oka nieduże, ale wnoszące bardzo dużą wartość modyfikacje.

  Widok postępu zleceń na liście Zamówień

  Dzięki tej funkcji, już z listy zamówień bez klikanie gdziekolwiek oprócz bieżącego postępu w ilości sztuk gotowych, widzisz jaka ilość zleceń została już wykonana. Jest to szczególnie ważne, gdy Twoja produkcja składa się z dużej ilości zleceń dla jednego zamówienia.

  Dodatkowe kolumny umożliwiające lepsze analizy produkcji

  W ramach listy zleceń produkcyjnych możesz wyświetlić kolumnę porównującą czas planowany do czasu zrealizowanego na całą operację przez co od razu widzisz, jak bardzo rozjechałeś się z założeniami.

  W ramach historii pracy możesz wyświetlić kolumnę pokazującą ile wg. technologii powinna trwać praca, jaką zarejestrował pracownik – przez co o wiele łatwiej Ci sprawdzić jaka była jego realna produktywność i mieć czytelny argument podczas rozmów o prace.

  Obie kolumn eksportują się do MS Excel, dzięki czemu masz możliwość wykonania zaawansowanych analiz – więcej o tym w tym miejscu (klik).

  Zdjęcia dodawane bezpośrednio do zamówienia (w tym od razu ze smartfonu)

  Opis funkcji: To duże ułatwienie pozwoli Ci zapisywać pliki graficzne bezpośrednio do zamówień (dotychczas mogłeś dodawać zdjęcia do produktów oraz operacji w technologii).

  Jak duże możliwości otwiera dodawanie zdjęć do zamówień?
  Pracując na szablonach produktów możesz bez zmian opisów dodawać zdjęcia np.:

  • w drukarni wybrać po prostu rodzaj wizytówki jaki chcesz wyprodukować  i dołączyć do zamówienia wizualizację od Klienta
  • w firmach obróbczych (skrawaniem, lakiernie proszkowe itd.) jeśli przyjdzie Klient z nietypowym elementem to jeszcze w przedsionku hali / na placu przyjmujesz z swojego smartfonu zamówienie i od razu z zdjęcie wrzucasz do Prodio.przezbrojenia

  Operacje technologiczne niezależne od ilości sztuk

  Opis funkcji:  Czasem zdarza się, że masz operacje które wykonujesz tylko raz dla danego zlecenia – np. wystawienie certyfikatów jakości, załadunek samochodu, czy wykonanie projektu przez konstruktora (czy masz w zamówieniu 20 sztuk czy 10 000 to nie przemnaża się to przez ilość wykonaną).

  Czym różni się operacja niezależna od ilości sztuk od zwykłej operacji w technologii:

  • jak nazwa wskazuje, niezależnie od ilości sztuk w zamówieniu tutaj zawsze będzie wykonanie 0 (nie gotowe) / 1 (gotowe)
  • podczas rejestracji wykonania pracy pracownik będzie mieć do wyboru dwie opcje (podobnie jak w ustawianiu maszyn ) STOP – niegotowe, STOP – gotowe.

  Jak ustawić operację niezależną od ilości sztuk w technologii?

  W technologii produkcji dla danej operacji wybierasz po prostu „Niezależna od ilości sztuk”

  Łatwe planowanie i rozliczanie produkcji

  Zarządzaj produkcją online jak profesjonalista

  Wypróbuj Prodio

  14-dniowy okres próbny. Darmowa pomoc techniczna. Bez podpisywania umowy.