(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-P9GDNR3'); window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-119995916-1');
Produktywność pracowników i jak planowanie produkcji może wpłynąć na nią wpłynąć?

Produktywność pracowników i jak planowanie produkcji może wpłynąć na nią wpłynąć?

Firma to nie tylko obiekty, maszyny, wyposażenie – to przede wszystkim ludzie. Zaangażowanie i produktywność pracownika przekłada się bezpośrednio na sukces firmy. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że pracodawcy chcą mieć w swoich szeregach osoby produktywne. Z perspektywy firmy rozsądne gospodarowanie zasobami ludzkimi umożliwia redukcję kosztów, niweluje marnotrawstwo i gwarantuje skuteczne wykorzystanie know-how czy umiejętności zatrudnionych.

Produktywność pracownika – czym jest?

Produktywność pracownika produkcyjnego to wartość produkcji wytworzonej w danym okresie przez jednego pracującego. W szerszym rozumieniu to zwiększenie produkcji przy tych samych zasobach. Nie oznacza to, że chcąc zwiększyć produktywność pracowników każesz im pracować dłużej, w większym wymiarze godzin. 

Produktywność możemy podzielić na dwie kategorie:

 • Produktywność całkowita – Stosunek ogólnej ilości produkcji do łącznej ilości zasobów które zostały wykorzystane przy produkcji.
 • Produktywność cząstkowa – Stosunek ogólnej ilości produkcji, bądź też poszczególnych rodzajów, do ilości poszczególnych rodzajów zasobów, które zostały wykorzystywane przy produkcji.

Wydajność pracownika i jego produktywność często są traktowane jako synonimy. Choć po części można tak je traktować, pojęcia te nieco się różnią. Produktywność obejmuje znacznie szersze znaczenie, podczas gdy wydajność odnosi się zazwyczaj do jednego pracownika i mówi o tym, ile pracy wykonał w ciągu określonego czasu. Z kolei o produktywności mówimy, kiedy dochód firmy wzrasta szybciej niż liczba przepracowanych godzin (liczba pracowników).

Wybpróbuj za darmo!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

Jak zwiększyć produktywność pracowników?

Obecnie wszyscy jesteśmy zainteresowani ponoszeniem produktywności. W każdej dziedzinie życia, niezależnie od tego co robisz, czy to w pracy czy w domu oczekiwanie jest takie, że będziesz efektywny, wydajny i skuteczny. Chcemy być bardziej produktywni jednak ilość zadań, które mamy na naszej liście rzeczy „do zrobienia” może być przytłaczająca. Dlatego dopada nas stres, zniechęcenie, tracimy motywację i odwlekamy działanie. To z kolei  przekłada się na zadowolenie z pracy i życia w ogóle. Jak więc zwiększyć produktywność?

Aby się tego dowiedzieć trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, od czego zależy wysoka produktywność pracowników produkcyjnych i jakie czynniki wpływają na jej podniesienie. Co może pomóc w osiąganiu lepszych efektów?

Czynniki wpływające na produktywność i wydajność pracowników

Zasadniczo wyróżniamy czynniki zewnętrzne – związane z otoczeniem przedsiębiorstwa, postawą konkurencyjnych firm, zmianami w prawie czy preferencjach klientów – oraz wewnętrzne – takie, które firma kontroluje i ma na nie bezpośredni wpływ. 

Czynniki wewnętrzne wpływające na produktywność możemy podzielić na wiele podkategorii obejmujących np. systemy motywacyjne pracowników, czynniki związane z zarządzaniem lub polityką firmy, czynniki związane ze środkami pracy, innowacje technologiczne w produkcji, czy usprawnianie procesów.

Czynniki zewnętrzne odpowiadające za produktywność to między innymi: polityka zagraniczna i zmiany na rynkach globalnych, uwarunkowania polityczne, społeczne, ekonomiczne i mechanizmy instytucjonalne, zmiany systemowe w gospodarce, ewolucje społeczne, takie jak zmiany systemu wartości, poziomu wykształcenia społeczeństwa, czy zwiększające się wymagania i aspiracje pracowników.

Jak mierzyć produktywność?

Miary produktywności są bardzo różne, mogą dotyczyć poszczególnych czynników wytwórczych lub też łącznie wszystkich zastosowanych czynników produkcyjnych. We rozmaitych aspektach mierzenia produktywności wspierają odpowiednie narzędzia. Wysokiej jakości aplikacja, jak np. Prodio, pozwala zarówno kontrolować czas pracy, postępy w realizacji projektu, generować raporty, odgrywać rolę bazy danych, jak i optymalizować wiele procesów. Jeśli firma chce postawić na wzrost produktywności powinna zacząć eliminować marnotrawstwo ze swoich procesów, a wtedy np. wzrost liczby pracowników zacznie automatycznie oznaczać wzrost zamówień.

Jednym z podstawowych założeń produktywności jest mierzenie obecnej efektywności działania konkretnego systemu, a także ciągłe poszukiwanie dróg poprawy. W wielu krajach produktywność jest niemal odrębną filozofią czy też powszechnie promowanym stylem życia i światopoglądem. 

Produktywność można mierzyć na wiele sposobów. Od archaicznych już zapisów na kartce papieru (lista obecności, ilość przepracowanych godzin, ilość wykonanych sztuk), poprzez arkusze Excela i Google Docs czy Trello, do komputerowego oprogramowania produkcyjnego.

W przypadku produktywności dla maszyn można już z powodzeniem stosować zautomatyzowane systemy, które same liczą produktywność w zależności od stanu pracy maszyny.

Zasada ogólna jest prosta: ilość godzin przepracowanych / ilość dostępnych godzin

Skoro to takie proste, to dlaczego dla niektórych firm to “pięta Achillesowa”, ponieważ często mają z nią duże problemy? 

Przyjmijmy, że jeden operator maszyny pracując na zmianie po 8h dziennie, tygodniowo przepracowuje 40h (oczywiście, jeśli nie jest na urlopie czy zwolnieniu). Przychodząc do pracy na czas (wykluczamy spóźnienia – do tego idealnie przydaje się rejestracja wejść i wyjść z pracy) oraz faktycznie pracując (z małymi przerwami na posiłek) powinien być produktywny ok.38-40 h w tygodniu. Tylko czy to faktycznie tak działa? Co, jeśli pracownik jest w pracy, a mimo tego nie pracuje tylko “wałęsa się” od maszyny do maszyny (leni się, czeka na przydzielenie zadań lub maszyna jest zepsuta, bądź przezbrajania?). Taki czas nie jest produktywny i z perspektywy właściciela bardzo kosztowny. Pewnie, że w każdej firmie zdarzają się godziny nieproduktywne, a ludzie to nie roboty wykonujące automatycznie polecenia. Kluczowe jest, aby mieć realny obraz sytuacji na hali produkcyjnej i świadomość tego czasu oraz ująć to odpowiednio w kosztach i przy kalkulacji dla klienta. W prostym programie do zarządzania produkcją pracownicy przez prosty formularz rejestrują pracę, a Ty od razu widzisz to z dowolnego miejsca na świecie i w  najłatwiejszy sposób zbierasz informacje z produkcji. Można także rejestrować przerwy i czynności “okołoprodukcyjne”. Pracownik wychodząc “na papierosa” czy śniadanie po prostu klika przerwę w pracy i jej powód, a potem Ty analizując historię pracy nie masz rozbieżności w wydajnościach.

W programie produkcyjnym pracę można rejestrować na kilka sposobów: 

 • za pomocą PINów, 
 • poprzez czytnik RFID i breloki, 
 • zeskanowanie kodu kreskowego za pomocą czytnika (możesz kody wygenerować bezpośrednio w aplikacji)

Warto również liczyć produktywność dla danych operacji oraz ustalić normy wykonania, pamiętając, że później te pojedyncze produktywności składają się na produktywność całej zmiany, a następnie na produktywność całego zakładu.


Czy można zwiększać produktywność?

W celu zwiększenia produktywności można posłużyć się następującymi metodami:

 • Wykonanie większej ilości pracy w tym samym czasie.
 • Wykonanie tego samego zadania w krótszym odcinku czasu.
 • Kombinacją powyższych metod, tzn. większa ilość pracy w krótszym czasie

Najlepszym sposobem na zwiększenie produktywności procesu produkcyjnego będzie eliminacja wszelkich strat. Bez odpowiedniej informacji i danych o tym, co aktualnie powoduje straty, twoje działania nie przyniosą oczekiwanych efektów. Dlatego najlepiej zacząć od określenia przyczyn braku produktywności.

Przyczyny braku produktywności

Przyczyn może być całkiem sporo, a jedne nie wykluczają drugich. Często niestety działa to na zasadzie naczyń połączonych.

Przyczyny osobowe:

 • brak motywacji do pracy
 • problemy osobiste
 • konflikty w zespole
 • złe nawyki
 • źle dobrane obowiązki (do osobowości lub umiejętności pracownika – brak kompetencji)
 • wypalenie zawodowe / rutyna

Przyczyny zewnętrzne:

 • zła organizacja pracy
 • nierealne i wyśrubowane normy / oczekiwania pracodawcy
 • zły podział stanowisk / zła logistyka
 • nieadekwatne wynagrodzenie
 • złe warunki pracy
 • problemy z komunikacją (zbyt długie czekanie na decyzje, sprzeczne polecenia) 
 • brak odpowiedniego przeszkolenia 

Przyczyn i rozwiązań może być bez liku. Najważniejsze o czym musisz pamiętać to bazowanie na danych i faktach.

Jak poprawić produktywność?

Patrząc na przyczyny problemów z produktywnością pamiętajmy, że jest bazuje ona na stałym rozwijaniu pozytywnych cech każdego pracownika. Można zmienić jego nastawienie, mentalność w taki sposób, aby chciał i potrafił ulepszać swoja własną pracę, podnosić produktywność powierzonych mu zasobów, podnosić wartość dodaną wytwarzanych wyrobów i usług. Ludzie chcą pracować dobrze (nie wliczając w to małego odsetka “wyjątków”) i być dumni ze swojej pracy.

Istnieje wiele metod, narzędzi i trendów w zarządzaniu które pomagają zwiększać produktywność np.

 • metoda lean manufacturing pozwalająca na zwiększenie wydajności pracy zespołów pracowniczych poprzez wyeliminowanie strat czasu, zbudowanie „szczupłej organizacji”.
 • poprawa komunikacji wewnętrznej np. poprzez wykorzystanie prostego programu produkcyjnego jakim jest Prodio. Pozwala to na ograniczenie strat czasu oraz błędów.
 • budowanie zaangażowania w zespole i włączanie pracowników w proces poprawy produktywności (Trzeba działać w taki sposób aby uświadomić pracownikom dobre strony zmian i jakie korzyści dla każdego z nich osobiście mogą przynieść)
 • analiza systemu motywacyjnego pracowników (system premii, nagród, itp.)
 • zastosowanie różnych metod optymalizacyjnych np.:
 1. SIX SIGMA, która umożliwia zarządzanie danymi analizy statystycznej w celu rozwiązywania problemów,
 2. KANBAN zarządza procesem masowej produkcji i pozwala na ograniczenie czasu procesu produkcyjnego, 
 3. KAIZEN podnosi udziału pracowników liniowych w procesie zarządzania a tym samych podnosi chęci do pracy co ma niebagatelny wpływ na wydajność.

Nie warto wprowadzać zmian na “łapu-capu”, gdyż nie każde narzędzie jest odpowiednie dla danej organizacji. Nie da się na siłę wtłoczyć ludzi w z góry ustalone ramy. Lepiej jest zastanowić się, które z rozwiązań będzie odpowiednie dla naszych pracowników – za sukcesem każdej organizacji stoją bowiem ludzie w niej i dla niej pracujący. 


14 dni bezpłatnie
Zacznij teraz!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

Czym jest ERP i czy jest to dobry wybór dla małej firmy produkcyjnej?

Czym jest ERP i czy jest to dobry wybór dla małej firmy produkcyjnej?

Wraz z rozwojem firmy często dochodzimy do miejsca, gdzie arkusze kalkulacyjne i papierowe zlecenia przestają wystarczać. Wniosek nasuwa się sam: aby zoptymalizować procedury oraz przyspieszyć rozwój potrzebne jest jakieś oprogramowanie. Na rynku są dostępne tysiące różnych programów i aplikacji. Jakie rozwiązanie wybrać? Większość właścicieli firm produkcyjnych słyszała o systemie “ERP,” ale nie do końca wie czym jest metoda efektywnego planowania zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa i czy jest to system odpowiedni dla ich firmy. Poniżej wyjaśniamy czym dokładnie jest system ERP, jak działa oraz w jaki sposób wybrać najlepsze rozwiązanie dla małej firmy produkcyjnej

System ERP definicja

Jeśli w google wpiszesz frazę “oprogramowanie do zarządzania produkcją” to w wynikach wyszukiwania zobaczysz setki stron reklamujących różne rozwiązania. Zapewne spędzisz długie godziny analizując i porównując ich oferty, po czym dojdziesz do wniosku, że nie do końca rozumiesz czym się różnią poszczególne produkty i nadal nie wiesz co sprawdzi się najlepiej w przypadku Twojej firmy produkcyjnej. Dlatego warto wyjaśnić kilka podstawowych pojęć, tym bardziej, że w pierwszej dziesiątce wyników z wyszukiwarki są duże firmy oferujące zaawansowane oprogramowanie ERP, które nie do końca może sprawdzić się w przypadku Twojego przedsiębiorstwa. 

ERP to pochodzący z języka angielskiego akronim (enterprise resource planning) odnoszący się do całościowego systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa. Jest to określenie systemów informatycznych służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (zespołem pracowników, zasobami materiałowymi czy też finansami) lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Wspomaganie to może obejmować wszystkie lub część szczebli zarządzania i ułatwia optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

Wybpróbuj za darmo!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

Jak działa system ERP?

Z reguły systemy ERP wykorzystują jedną zintegrowaną platformę do gromadzenia w jednym miejscu kluczowych informacji o danej organizacji oraz wszystkich danych potrzebnych do sprawnego zarządzania. To oznacza, że dane wprowadzone w jednym obszarze np. w handlu, są natychmiast widoczne przez innych użytkowników, np. u zarządzającego produkcją oraz w dziale księgowym czy na magazynie. W momencie, gdy informacje trafią do centralnej bazy danych, zarządzający organizacją mają podgląd na to co dzieje się na wszystkich szczeblach w strukturze firmy, dlatego mogą analizować różne scenariusze i usprawniać procesy, zwiększając tym samym wydajność. To z kolei przekłada się na oszczędności i polepszenie produktywności, ponieważ wszystkie dane są od razu dostępne w systemie. 

System ERP ewoluował od metody wykorzystywanej głównie do zarządzania zasobami ludzkimi do wyrafinowanego narzędzia IT wykorzystywanego do zarządzania na różnych poziomach organizacji. Często wielu użytkowników uważa ten system komputerowy za kompleksowe rozwiązanie, które można wykorzystywać “do wszystkiego”: od sprzedaży i rejestracji zamówień, poprzez obsługę klienta, aż po magazyn i wysyłkę towarów.

ERP moduły

System ERP należy do kategorii modułowych zintegrowanych systemów informatycznych. Oznacza to, że poszczególne moduły to niezależne od siebie, choć współpracujące programy, które są zintegrowane w ramach jednej bazy danych oraz jednej platformy biznesowej, gdzie nie występuje żadna wymiana danych pomiędzy modułami, ponieważ wszystkie funkcjonalności korzystają z tych samych danych w czasie rzeczywisty.

Nazwy poszczególnych modułów różnią się w zależności od producenta, jednak większość z nich oferuje: 

 • Sprzedaż, marketing i dystrybucja; 
 • Magazynowanie i zarządzanie zapasami (MRP); 
 • Zarządzanie środkami trwałymi oraz serwisem,
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM); 
 • Zarządzanie produkcją,
 • Dokumentacja (zamówienia, zlecenia, zakupy, fakturowanie, zakup materiałów, itp.); 
 • Zarządzanie transportem,
 • Zarządzanie projektami.

Pozostałe popularne moduły ERP:

 • Finanse (w tym księgowość, kontrola wydatkowania, zarządzanie zasobami finansowymi).
 • Logistyka (planowanie produkcji, zarządzanie zapasami i materiałami, administracja, kontrola jakości, śledzenie realizowanych dostaw, obsługa produkcji, sprzedaż), 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadry i płace), 
 • Systemy analityczne.

Oprogramowanie ERP w praktyce

Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo moduł zarządzania relacjami z klientem (CRM) monitoruje całość komunikacji na linii firma – klient pomagając w pozyskiwaniu nowych kontaktów (tzw. “leadów”), wspierając dział obsługi klienta oraz dział sprzedaży. Profesjonalna automatyzacja oraz zarządzanie projektami śledzą czas spędzony na konkretnym zadaniu oraz wykorzystanie zasobów. Dodatkowo moduł rozliczeniowy upraszcza system fakturowania i rozliczeń usprawniając tym samym współpracę pomiędzy różnymi działami w firmie. Z kolei moduł rejestracji czasu pracy (RCP) na bieżąco rejestruje obecności i czas spędzony w pracy, a w niektórych wersjach obejmuje także naliczanie pracowniczych wypłat. Ponadto system ERP może mierzyć wydajność z podziałem na departament, zespół czy też obliczyć efektywność konkretnego pracownika. Funkcje można by wymieniać w nieskończoność.  

Każdy z modułów wysyła i pobiera informacje z  centralnej bazy danych, która jest kluczowym komponentem każdego ERP-a. To taki “zbiornik” informacyjny, dający wgląd w pracę różnych działów firmy, dzięki czemu zarządzający organizacją mogą podejmować świadome decyzje oraz śledzić zmiany z perspektywy globalnej.  


ERP dla produkcji – krótka historia

Początków systemu ERP można upatrywać w coraz większej informatyzacji, która wraz z coraz większymi możliwościami zastosowania zintegrowanych baz danych, skutkowała powstaniem w latach sześćdziesiątych XX wieku systemu MRP (ang. Material Requirements Planning – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego). MRP zostało ukierunkowane na procesy produkcyjne w kontekście planowania potrzeb materiałowych. Nie skupiało się na wymiarze finansowym czy księgowości. Programy klasy MRP umożliwiały użytkownikom, w oparciu o aktualny stan zapasów i przewidywane dostawy, określić zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania produktu (tzw. BOMy).

Stopniowo wraz z rozwojem oprogramowania, opracowano narzędzia obsługujące procesy planowania sprzedaży i produkcji oraz wspomagające przygotowanie specyficznych harmonogramów (nadrzędnych harmonogramów produkcyjnych), prognozowanie, planowanie sprzedaży, zarządzanie zapotrzebowaniem oraz dogłębne analizy zasobów (planowanie zdolności produkcyjnych). W ramach systemów z MRP przygotowano również metody planowania pracy załogi zakładu oraz dostaw. Oprogramowanie MRP zaczęto postrzegać wówczas jako systemy firmowe. 

Te zmiany doprowadziły do dalszej ewolucji, w wyniku której opracowano systemy planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych. Bardziej rozbudowane wersje systemów MRP, zaczęto określać mianem MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning – planowanie zasobów produkcyjnych). Wlatach 80. stały się one standardem w przemyśle, gdyż wspierały już nie tylko samo planowanie, ale także cały proces produkcji, a nawet dystrybucję towarów. Kolejnym ważnym krokiem w cyfryzacji procesów zarządzania było rozszerzenie systemów MRP II o nowe funkcjonalności, takie jak finanse i księgowość oraz kadry i płace, co przyczyniło się do powstania nowego standardu – systemu ERP.

ERP – pojawia się po raz pierwszy

Po raz pierwszy pojęcie system ERP zostało użyte na początku lat 70-tych przez Gartner Group, Stamford, USA, w odniesieniu do najnowszej, usprawnionej wersji oprogramowania MRP II (zawierającego wiele różnych modułów).

Podstawowa różnica pomiędzy systemami klasy MRP II i ERP zawierała się w tym, iż podczas gdy programy MRP II tradycyjnie skupiały się na planowaniu, harmonogramowaniu i wykorzystaniu wewnętrznych zasobów, system ERP dążył do koordynowania większej liczby informacji, otwierając tym samym nową możliwość dla firm – całościowe, pełne zarządzanie każdym aspektem przedsiębiorstwa.

Kto korzysta z systemu ERP?

Systemy klasy ERP były początkowo tworzone z myślą o firmach produkcyjnych, lecz wraz z ich rozwojem i powszechną informatyzacją szturmem podbiły inne branże to jest: szkolnictwo wyższe, opiekę medyczną,  usługi finansowe, sektor rządowy. Oczywiście każda branża ma swoją specyfikę i wykorzystuje inne moduły. Przykładowo sektor rządowy będzie wykorzystywał zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów, a sektor biznesowy w większym stopniu posługiwał się rozbudowanymi narzędziami analitycznymi. Oprogramowanie ERP działa prężnie w branżach: reklamowej, spożywczej, metalowej, konsultingu, medialnej, wydawniczej, w logistyce,  transporcie, dystrybucji, i wielu innych. 

Co wyróżnia ERP-y?

Każdy system ERP zazwyczaj obejmuje następujące aspekty zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i zawiera:

 • Jeden spójny, zintegrowany system
 • Wspólną firmową bazę danych
 • Operacje w czasie rzeczywistym
 • Wsparcie dla poszczególnych aplikacji / komponentów
 • Wspólny interfejs dla poszczególnych aplikacji / komponentów
 • Dostępność w trzech modelach – chmurowym (on-cloud), tradycyjnym (on-premises) oraz hybrydowym (łączącym oba modele).

Oprogramowanie klasy ERP ma możliwość zbierania i porównywania wskaźników z różnych działów oraz  przygotowywania raportów i analiz w oparciu o te zebrane dane, z uwzględnieniem preferencji użytkownika. Eliminuje to konieczność prowadzenia dodatkowych baz danych czy arkuszy kalkulacyjnych, które w innym wypadku byłyby konieczne dla połączenia w całość informacji zebranych na różnych etapach np. produkcji. Korelacja zasobów informacyjnych łączących wszystkie obszary działania umożliwia szybsze ich przetwarzanie. Konsekwencją w sensie pozytywnym jest podniesienie poziomu wiarygodności przekazywanej informacji oraz udoskonalenie produkcyjnych i logistycznych procesów.  

System ERP w praktyce

Rozwój to naturalny proces prawidłowo funkcjonujących przedsiębiorstw. Złożoność procesów biznesowych sprawia, że firmy muszą sięgać po nowe rozwiązania z coraz bardziej rozbudowanymi możliwościami. W systemie ERP informacja wprowadzona do obiegu przez jeden z działów staje się automatycznie dostępna dla uprawnionych użytkowników w całej organizacji. To sprawia, że komunikacja jest płynna, wszyscy są bowiem “na bieżąco” z tym co dzieje się w firmie.

Przykładowo lokalna drukarnia należy do sieci drukarni zarządzanych przez tego samego właściciela, korzystających z tych samych zasobów, mimo, iż same zakłady mają inne lokalizacje. Dane wprowadzane przez poszczególne oddziały trafiają do wspólnej bazy w systemie ERP, który jest tak skonfigurowany, że zachowuje informację o lokalizacji. Po analizie danych właściciel może zobaczyć, która z drukarni lepiej sobie radzi i wysnuć wnioski dlaczego tak się dzieje, a także odpowiednio transferować zasoby pomiędzy różnymi miejscami, aby zwiększyć rentowność i  efektywność. 

Wybpróbuj za darmo!

Bez zobowiązań - masz 14 dni aby wypróbować czy naprawdę jest taki dobry credit_card Create an account for free

4 różne rodzaje systemów ERP

Różne modele oprogramowania ERP skierowane są do różnych organizacji, a wybór właściwego rozwiązania zależny jest od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, ilość użytkowników, branża, dostępność infrastruktury, dostępny budżet, charakter realizowanych procesów, skalę działań. Możemy wyróżnić cztery główne typy w zależności od sposobu wdrożenia i funkcjonowania:

 • Tradycyjny system ERP software jest wdrażany na firmowych komputerach, korzysta z firmowego serwera, wsparcia wewnętrznego działy IT. Z reguły po zakończeniu wdrożenia firma staje się  niejako właścicielem systemu. Oczywiście wszystko wiąże się ze sporymi kosztami oraz odpowiednią infrastrukturą. 
 • ERP w chmurze lub też rozwiązanie typu SaaS  Software as a Service), gdzie organizacja ma dostęp do danych za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Z reguły przeważa tu model abonamentowy, w ramach którego dodatkowe usługi (pomoc techniczna, customizacja, szkolenia) są także odpłatne.
 • “Hybrydowy” ERP, który jest połączeniem modelu tradycyjnego z rozwiązaniem “w chmurze”, gdzie częściowo funkcjonujemy stacjonarnie, częściowo onlinowo, więc oba elementy muszą być ściśle połączone, a to nie jest już w praktyce takie proste.
 • Open-source ERP lub „darmowy program do zarządzania produkcją”. Darmowe na ogół są tylko licencje na podstawowe moduły (jak np. OpenOffice), a dedykowane funkcje, na których nam najbardziej zależy trzeba dokupować. Jeśli prowadzisz nawet mała firmę produkcyjną to potrzebna Wam będzie licencja komercyjna, a to oznacza dodatkowe koszty i koniec marzeń o darmowym oprogramowaniu produkcyjnym. Minusem tego rozwiązanie jest to, że systemy samodzielnie instalowane nie mają ani gwarancji, ani wsparcia technicznego. To Ty musisz się martwić o poprawną konfigurację, szukać porad na forach dla użytkowników, itp. Czy masz na to czas? Jeśli korzystasz z zagranicznego open source ERP dochodzą jeszcze kwestie językowe. Koszty darmowej licencji są często kompensowane przez płatny support i customizację, tak więc często okazuje się w łącznym rozrachunku, iż „darmowe” rozwiązanie jest droższe niż płatne, a dodatkowo generuje większą niepewność.

System ERP a wielkość firmy

Nie ma takiej możliwości, aby jeden system ERP był najlepszy dla firmy każdej wielkości. Większość programów to rozwiązania skalowalne – dostosowywane do wielkości firmy, specyfiki procesów biznesowych oraz struktury jej działalności (np. wielooddziałowość). Można wyróżnić pewne cechy charakterystyczne ze względu na wielkość firmy rozważającej wdrożenie ERP. 

ERP dla małej firmy: Przed wdrożeniem systemu w małej firmie istotne jest sporządzanie listy oczekiwań i mapowanie niezbędnych funkcjonalności. w przeciwnym razie może się okazać, że oprogramowanie jest skomplikowane i ma  zbyt wiele niepotrzebnych funkcjonalności, które będą raczej przeszkadzały niż pomagały przedsiębiorcy. Najczęściej w takim przypadku polecane są programy ERP “w chmurze” — oferują największą elastyczność i są skalowalne.

ERP dla średniej firmy: dla firm średniej wielkości istotna jest platforma, która będzie wspierała wszystkie biznesowe funkcje wraz ze specjalistycznymi, personalizowanymi modułami. Tak jak w przypadku małych firm istotna jest możliwość dostosowania programu do zmieniających się potrzeb, tak aby mógł on “rosnąć” wraz z nią.

ERP dla dużej firmy: Przedsiębiorstwa powinny skupić się rozwiązaniach, które będą wspierały różne aspekty i pomogą skutecznie zarządzać organizacja, w sposób kompleksowy. Ważne jest, aby zebrane dane łatwo analizować tak, aby uchwycić dynamikę procesów w złożonych strukturach przedsiębiorstwa. 

System ERP – zalety

Stosowanie w działalności operacyjnej systemów należących do grupy ERP przynosi wiele korzyści. 

1. Optymalizacja: Wiele obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstw jest usprawnionych. Efektywne zarządzanie finansami, logistyką, produkcją, zasobami ludzkimi czy obsługą klienta staje się wówczas o wiele prostsze. Obniżenie ilości zapasów przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów prowadzi do usprawnienia zarządzania, a korelacja zasobów informacyjnych łączących wszystkie obszary działania umożliwia szybsze ich przetwarzanie 

2.Raportowanie/analizy: Ogromne ilości danych są użyteczne tylko wtedy, jeśli firma może je wykorzystać do analizy, a system ERp w tym pomaga. Większość producentów oferuje imponujące moduły analiz, gdzie mierzona jest efektywność pracowników (wykorzystywana później do ocen pracowniczych), czasu pracy, KPI, monitorowany jest obieg zadań/pracy oraz wyznaczanie targety dla handlowców.  

3.Automatyzacja i ujednolicenie procedur: Proste, powtarzalne zadania zostaną zautomatyzowane, co minimalizuje ryzyko błędów oraz wyklucza potrzebę zatrudniania kolejnych osób wprost proporcjonalnie do rozwoju firmy. Przejrzystość i porządek w całej firmie sprawiają, że łatwiej jest dostrzec ewentualne uchybienia, które generują dodatkowe koszty. Ponadto wszystkie zasoby firmowe są znacznie lepiej wykorzystywane. 

4. Szybsze podejmowanie decyzji: Ponieważ ERP ma formę kompleksową zarządzający organizacją uzyskują dostęp do pełnej wiedzy na temat bieżącego stanu przedsiębiorstwa i prognoz na przyszłość. Umożliwia to szybkie i odpowiedzialne podejmowanie trafnych decyzji; Managerowie nie muszą  samodzielnie poszukiwać i interpretować cząstkowych zestawów danych, gdyż są one w wygodny i efektowny sposób dostępne w systemie. 

5. Zarządzanie ryzykiem: technologia ERP minimalizuje ryzyko finansowe, dzięki rozbudowanym modułom kontroli. Błędów nie da się wyeliminować w stu procentach, można jednak ograniczyć te powtarzalne, co jest szczególnie istotne w przypadku firm produkcyjnych – eliminuje bowiem wszelkie przestoje na linii i wynikające z nich straty. Dzięki analizie takich statystyk można zwiększyć wydajność i poprawić efektywność.

6. Współpraca: Dzięki jednej, wspólnej bazie danych w systemie ERP jest łatwy dostęp do informacji. Dane dotyczące zamówień, sprzedaży, koszty, przestoje, lokalizacja towaru w magazynie, status umowy, itp.— wszyscy zainteresowani mają do nich szybki dostęp. 

System ERP – wady

Jak każde rozwiązanie system ERP nie  jest pozbawiony wad. Rosnące wydatki na zakup kolejnych modułów, problemy integracyjne, przechowywanie ogromnej ilości danych, wymagania sieciowe czy stopień skomplikowania to tylko niektóre z najczęściej wymienianych. Głównym źródłem braku satysfakcji z wdrożenia oprogramowania są: 

 1. Wysokie koszty. Wiele firm planujących wdrożenie systemu do zarządzania lub rozważających bardziej zaawansowane rozwiązania obawia się znaczących wydatków finansowych. Owszem wdrożenie systemu ERP nie jest tanie. Szacuje się, że średnio firmy wydają od 3-7 razy więcej na wdrożenie ERP w porównaniu ze standardową licencją lub abonamentem za oprogramowanie w chmurze. Koszt całkowity systemu ERP zależy od ilości customizacji i modułów, które wdrożymy w firmie, a także od finalnie wybranego modelu (w chmurze, instalacja lokalna, lub model mieszany). Ze względu na ryzyko finansowe ERP-y są najczęściej wdrażane  przez duże firmy produkcyjne.  
 2. Potrzeba specjalistycznego przeszkolenia i czasochłonność. Złożoność i czasochłonność występują w przypadku, gdy firma potrzebuje systemu dopasowanego do jej indywidualnych potrzeb. Czas wdrożenia się wydłuża wprost proporcjonalnie do jego kompleksowości i nieszablonowych potrzeb firmy. Aby program funkcjonował poprawnie pracownicy muszą zostać przeszkoleni, a propozycje zmian i unowocześnień często mogą spotkać się z oporem ze strony załogi. Ilość funkcjonalności może przerażać. Dlatego często zachodzi potrzeba zatrudnienia firmy szkoleniowej, która ułatwi cały proces, jednak to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Podobnie ma się rzecz z bieżącą obsługą: potrzebna będzie zewnętrzna firma lub specjalistyczny dział IT, który zajmie się updatami czy dostosowaniem. 
 3. Dane. Kiedy zmieniasz system na rozwiązanie ERP, może się okazać, że potrzebujesz przekonwertować dotychczasowe dane, aby były kompatybilne z nowym systemem. Integracja może doprowadzić do opóźnień i niesie za sobą dodatkowe koszty. 
 4. Elastyczność. Aby w pełni korzystać z oprogramowania ERP musisz wprowadzić do systemu bardzo dużo danych. Każdy krok, każde działanie i każda nawet najmniejsza operacja muszą znaleźć się w systemie. To wpływa na jego elastyczność, szczególnie w przypadku małej firmy produkcyjnej. Jeśli czegoś nie ma w systemie, nie będziesz w stanie tego obejść, dokonać małych zmian, usprawnień, itp. Zostało wam materiału z poprzedniego zlecenia? Nie ma tego w systemie, wiec nawet, jesli masz go na stanie, nie możesz go wykorzystać. Chyba, że zrobisz to poza programem, ale to mija się z celem. Po co Ci program, skoro będziesz go “obchodził”? Dlatego musisz pogodzić się z takimi ograniczeniami.  
 5. System ERP nie rozwiązuje kwestii poukładania procesów czy polityki firmowej. Jeśli powyższe szwankują, to mimo wdrożenia najdroższego rozwiązanie brak będzie zadowalających efektów. To samo dotyczy polityki firmy: to Ty musisz wszystko poukładać i dopiero potem odpowiednio skonfigurować system, a nie odwrotnie.
 6. Kultura firmy. Pamiętaj, że system ERP to nie tylko pakiet oprogramowania, który zostanie dopasowany do danej organizacji. To swoista struktura organizacyjna sama w sobie, która nadaje pewien styl pracy w firmie. To wpływa na logikę organizacji, jej strukturę, podział obowiązków, itp.  

To nie tak, że systemy ERP są “złem tego świata” czy też z założenia krytykujemy je jako rozwiązanie konkurencyjne. Wiele firm może skorzystać na wdrożeniu takiego rozwiązania, lecz na pewno nie będą to małe firmy produkcyjne.

Czy system ERP to rozsądny wybór dla małej firmy produkcyjnej?

Produkcyjny magik

Załóżmy, że jesteś właścicielem szybko rozwijającej się małej firmy produkcyjnej. Postrzegasz siebie jako fachowca, który jest wiecznie zabiegany, zawsze w “niedoczasie”, a który jednak chce zmian, aby zapewnić firmie konkurencyjność na rynku. Jednocześnie podejmujesz próbę informatyzacji przedsiębiorstwa. Chciałbyś posiąść magiczne moce, dzięki którym wychodziłyby wszystkie produkcyjne sztuczki. Rozdawałbyś karty, a publiczność oklaskiwała by kolejne triki podziwiając Twoją sprawność i spryt. A kiedy zbliża się koniec przedstawienia, wyjmujesz asa z rękawa, aby zebrać zasłużone brawa.

I choć wiemy, że magia nie istnieje, to i tak w zachwycie podziwiamy jej mistrza.Możesz zapytać: co to ma wspólnego z planowaniem produkcji i wyborem właściwego oprogramowania do zarządzania firmą produkcyjną? Przecież to poważny biznes, nie jakieś triki i zabawa. Pozwól, że wyjaśnimy powyższą analogię, gdyż w obu przypadkach chodzi o praktyczną przewagę i konkurencyjność. Dzięki właściwemu programowi do zarządzania produkcją niczym magik zajmujesz środek sceny, gdyż to Ty rozdajesz karty. Jak to możliwe? Dowiesz się z dalszej części artykułu.

Kiedy zrozumiesz czym jest system ERP uznasz za stosowne porównanie innych, dostępnych na rynku rozwiązań — wszystko po to, aby zoptymalizować produkcję i podejmować lepsze decyzje w oparciu o dokładne dane, a tym samym podnieść rentowność przedsiębiorstwa.

Jaki program do zarządzania produkcją / ERP dla małej firmy?

Praktyczny przewodnik, który pozwoli Ci wybrać najlepsze oprogramowanie do planowania i rozliczania produkcji oraz ochroni przed złymi inwestycjami.

Jak wybrać właściwe rozwiązanie?

Dla większości małych form produkcyjnych decyzja o wyborze odpowiedniego oprogramowania produkcyjnego jest decyzją kluczową. To całościowa zmiana: od chaosu, papierowych zleceń, braku śledzenia zamówień, norm i wydajności, do elektronicznej rejestracji produkcji w wybranym systemie. To swego rodzaju zmiana mentalna i krok milowy w rozwoju firmy.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że małe i średnie firmy nie mają z reguły specjalnych działów IT, grupy zakontraktowanych informatyków, nowiutkiego sprzętu czy wreszcie ogromnych budżetów wdrożeniowych. Dlatego, aby obniżyć koszty takiej “rewolucji technologicznej” szukają przyjaznych, prostych w obsłudze, niedrogich rozwiązań zaprojektowanych właśnie z myślą o mniejszych biznesach.

Niezależnie już od wielkości firmy produkcyjnej dla właściciela liczą się wyniki — jeśli zauważy natychmiastowe korzyści z wdrożenia oprogramowania w postaci oszczędności czasu, materiału i pieniędzy to będzie to najlepszy argument przemawiający za danym rozwiązaniem.

Zakup oprogramowania do zarządzania produkcją to poważna decyzja, dlatego nie ma co się spieszyć. Z drugiej strony trzeba działać – nie można w nieskończoność przekładać wdrożenie „na potem”, kiedy będzie więcej czasu, więcej ludzi, mniej zamówień. Nie wpadaj w pułapkę „błędnego koła”.

Wybpróbuj za darmo!

Bez zobowiązań - masz 14 dni aby wypróbować czy naprawdę jest taki dobry credit_card Create an account for free

Dlaczego system ERP jest nie najlepszym pomysłem w małej firmie produkcyjnej?

W teorii system ERP to spełnienie marzeń każdego przedsiębiorcy. Ten program ma przecież wszystko i to w jednym miejscu. Czego chcieć więcej? Pomysł, że chcesz mieć system produkcyjny ERP opierający się na zasadzie „wszystko w jednym” w przypadku małych firm, wcale nie jest taki taki dobry w praktyce, jak się wydaje. Dlatego wiele wdrożeń kończy się gorzkim rozczarowaniem, gdzie mała firma wydaje tysiące złotych na produkcyjnego ERP-, a koniec końców wraca do Excela lub szuka czegoś prostego, jak np. Prodio.

System ERP rozczarowania

Największy problem polega na tym, że właściciel małej firmy myśli, iż skoro wydał tyle pieniędzy na program, to system “z automatu” będzie wiedział, co jest w firmie potrzebne. Niestety, tak to nie działa. Zaawansowany system ERP to nieprawdopodobna technologiczna  i matematyczna maszyna. To sprawia, że ERP-y mogą sobie sprawnie poradzić z automatyzacją procesów w dużych fabrykach, produkujących tysiące różnych elementów. Kiedy mamy do czynienia z taką ilością produktów, wieloma liniami produkcyjnymi, które ciężko jest “ręcznie” monitorować system ERP jest idealny. To roboczy kombajn, który “pilnuje” czy aby każda “śrubeczka” jest na właściwym miejscu, we właściwym czasie; czy wszystkie dane zostały wprowadzone do systemu prawidłowo — czysta magia.

System ERP potrzebuje być “karmiony” danymi odnośnie aktualnej sytuacji: ile osób aktualnie pracuje, kiedy mają zmianę, a kiedy urlop, ile linii produkcyjnych działa i jaki jest ich status. Zlecenia są zakolejkowane na 2-3 miesiące do przodu. Tylko wtedy, kiedy podamy mu pełne dane, wykorzystamy pełny potencjał programu i będziemy w stanie zaplanować produkcję.

Możesz kupić najlepszy, warty kilkadziesiąt tysięcy złotych, system ERP ze sztuczną inteligencją, ale nie ma szans, aby działał on efektywnie w małej firmie produkcyjnej.

Dlaczego system ERP to złe rozwiązanie?

 1. Elastyczność i produkcja jednostkowa/na indywidualne zamówienie: w małej firmie nie ma czasu na to, by przez godzinę pracownicy wprowadzali kompletne dane do systemu, opisywali każdą część z osobna, rozpisywali logistykę, itp. A wszystko to, zanim jeszcze podejmą pracę nad danym zleceniem. Klient składa zamówienie, jak zawsze mu się spieszy, więc chciałby je mieć wykonane “na wczoraj”, co oznacza, że trzeba pracować szybko, aby nie poszedł do konkurencji. Jeśli w systemie ERP pominiemy ten cały proces “przygotowań” program nie będzie miał wystarczającej ilości danych, aby prawidłowo funkcjonować. 
 2. Niedokładne informacje: w małej firmie nikt nie dba o 5 zer po przecinku. Czasami materiał, który pozostał z jednego zlecenia, jest wykorzystywany do kolejnego. Nikt nie będzie tworzył alternatywnej technologii, dokonywał zmian w programie czy prowadził zaawansowanych analiz. Nie ma na to po prostu czasu.
 3. Błędy skopiowane z paneli produkcyjnych przyczyniają się do chaosu w całym systemie. Załóżmy, że pracownik zrobił literówkę czy też błędnie podał liczbę wykonanych sztuk  np. wpisał 10 zamiast 100, alternatywnie kliknął w zły produkt. System ERP zlicza automatycznie ilość sztuk i ta wpisana pomysłowo będzie odliczona z magazynu, co spowoduje efekt domina i w konsekwencji zaciemni obraz produkcyjnych wyników. 
 4. Czasami trzeba coś uprościć, pominąć, aby pozostać elastycznym i konkurencyjnym. Dobry program klasy ERP na to nie pozwoli. Dlatego nawet jeśli fizycznie masz odpowiednią ilość surowca, nadal nie będziesz mógł zrealizować zamówienia w systemie.

Wieloletnie doświadczenie z wdrożeń oprogramowania pokazało, że większość firm, które wdrożyły Prodio szukało prostych rozwiązań, które ułatwiłyby im życie. Natrafiając na produkcyjnego ERP-a najczęściej kończyli z  Excelem. Dlaczego? Jeśli nie możesz zaufać temu, co masz w programie ERP, gdyż dane są niekompletne lub statystyki zakłamane, musisz mieć jakiś alternatywny sposób weryfikacji efektywności. Stąd robisz krok w tył i mimo tego, że wydałeś górę pieniędzy, ufasz arkuszowi w Excelu.

Alternatywa – prosty program do zarządzania produkcją

Oprogramowanie produkcyjne pomaga pozbyć się wielu błędów, a także usprawnia komunikację regulując bezkolizyjny przepływ informacji. To wpływa na zwiększenie produktywności i wydajności. Kiedy zarządzasz małą lub średniej wielkości firmą szukając programowych rozwiązań tak naprawdę szukasz konkretnych funkcji, które będą odpowiedzią na codzienne produkcyjne bolączki.

system ERP
System ERP – alternatywa

Na Twojej liście życzeń znajdują się:

 1. Odzyskanie kontroli nad halą produkcyjną, poznanie realnych kosztów i wydajności, 
 2. Wyłapanie powtarzanych błędów i ich przyczyn oraz wszelkich nieprawidłowości. 
 3. Sprawna komunikacja pomiędzy handlowcami, biurem, halą produkcyjną oraz jasny plan produkcyjny ze wszystkimi parametrami, zadaniami, itd.  
 4. Szybkie efekty, funkcjonalność i prostota (rozwiązanie przyjazne dla użytkownika).

Proste oprogramowanie do zarządzania produkcją, takie jak Prodio pomaga zorganizować produkcję, abyś mógł pracować szybciej i wydajniej. Jeśli masz już dość skomplikowanych systemów produkcyjnych ERP i szukasz łatwego w obsłudze oprogramowania, aby nadzorować i rozliczać wszystko prosto i sprawnie mamy dla Ciebie coś idealnego.

Wśród innych zalet można wymienić:

 • Z dowolnego miejsca na świecie, kilkoma kliknięciami myszki tworzysz plan produkcji, który w przystępny sposób wyświetla się na halach produkcyjnych przez przeglądarkę www. Pracownicy jasno widzą co, kto i na kiedy ma wykonać, dodane przez Ciebie uwagi i wszystkie parametry produktów.
 • Dzięki przejrzystemu układowi graficznemu odzyskujesz kontrolę nad zamówieniami widząc co, dla kogo i na kiedy ma zostać zrobione.
 • Ponadto na bieżąco znasz czas pozostały do terminu realizacji oraz etap na jakim znajduje się dane zamówienie.
 • Dane są zawsze aktualne, a wszystkie zmiany możesz śledzić w czasie rzeczywistym. Dlatego podejmujesz decyzje mając pełny ogląd sytuacji. 
 • Rejestrujesz produkcję i czas pracy, co pozwala Ci zwiększyć kontrolę, wprowadzić normy i jednolite standardy.

System ERP jest rozwiązaniem, które musi wpisać się idealnie w strukturę firmy, tak więc nie ma jednego, najlepszego dla wszystkich rozwiązania. Potrzeby, wielkość firmy, sposób wdrożenia i wiele innych czynników przekładają się na finalną decyzję o wyborze oprogramowania. 

Czasami dobrze jest zacząć od czegoś prostszego i dopiero później, w miarę rozwoju firmy wypróbować bardziej zaawansowany system. Wiele średniej wielkości firm rozpoczynało optymalizacyjną przygodę z Prodio i w ten sposób układało sobie procesy i określało potrzeby, aby po kilku latach właśnie na tej podstawie wdrażać produkcyjnego ERP-a.

Wybór oprogramowania dla produkcji może być przytłaczający – jest przecież tyle dostępnych rozwiązań. Nigdy wcześniej małe firmy produkcyjne nie miały tylu możliwości, aby skorzystać z osiągnięć informatyzacji i programów online. Niezależnie od tego czy firma wybierze system ERP, MRP, MES / prosty program produkcyjny pamiętajmy: nowocześnie, nie musi oznaczać skomplikowanie i drogo. Ma być przyjaźnie dla użytkownika i efektywnie.  Z korzyścią dla wszystkich.


14 dni bezpłatnie
Zacznij teraz!

Wybpróbuj Prodio bez żadnych zobowiązań - masz 14 dni na wybróbowanie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie testowym możesz po prostu przestać używać programu, lub kontynuować pracę jako nasz Klient

credit_card Rozpocznij testowanie - bez podawania danych do karty kredytowej call Darmowe DEMO

PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

PRODUKCJA JEDNOSTKOWA

Program do prostego zarządzania w firmie mającej produkcję jednostkową.

Pewnie wielu Twoich klientów oczekuje szybkiej realizacji zamówienia nawet przy produkcji w niewielkim nakładzie.  A dla Ciebie istotne jest to czy produkt wymaga znacznych nakładów finansowych potrzebnych do wdrożenia produkcji i czy możesz wprowadzać poprawki natychmiastowo, nawet w trakcie jej trwania. Twoi klienci doceniają fakt, że umożliwiasz także personalizację poszczególnych obiektów, tak aby każdy z nich był unikalny.

Laicy nie mają pojęcia, jakie wieloletnie know-how stoi za Twoją pracą, na jakie setki tysiące błędnych elementów przekłada się każdy najmniejszy błąd podczas zarządzania produkcją w Twojej małej firmie.

W Twojej branży zaufały nam i wniosły know-how, jak rozwinąć program, by idealnie nadawał się do Twoich potrzeb: 

 

produkcja jednostkowa

produkcja jednostkowa

produkcja jednostkowa przykład

Proste planowanie oraz rozliczanie w produkcji firmie mającej produkcję jednostkową

Zobacz, na ile godzin do przodu poszczególne maszyny są zajęte

W odróżnieniu od produkcji wielkoseryjnej korzystającej z tradycyjnych metod, których wdrożenie wiąże się z wysokim kosztem i niesie ze sobą ryzyko związane z błędami w przygotowanym projekcie, wytwarzacie zróżnicowane produkty, najczęściej niepowtarzające się często przy pomocy uniwersalnego sprzętu lub oprzyrządowania. Oczywiście przy odpowiednim budżecie można pozwolić sobie np. na produkcję nawet 1 elementu przy pomocy wtryskarki, jednak koszt przygotowania matrycy będzie ogromny, a mowa tu o kwotach sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ta kwota w przypadku wielkoseryjnej produkcji oczywiście rozkłada się na każdy z produktów, tym samym im większe zamówienie tym wdrożenie takiej produkcji jest bardziej opłacalne. W przypadku tradycyjnych metod, zmiana linii produkcyjnej wymaga przygotowania nowej matrycy, generując tym samym kolejne koszty. Wszelkie poprawki w geometrii obiektu również stanowią problem i wymagają czasu.

Dzięki wykorzystaniu norm do produktów jasno widzisz, na ile godzin do przodu poszczególne maszyny są zajęte – co na bieżąco aktualizuje się wraz z podawaniem sztuk przez pracowników. 

Przejrzysty plan na maszyny, aby bez pytania pracownicy zawsze wiedzieli, co robić

Jeden pracownik obsługuje wiele urządzeń – nie ma problemu.

 

Dzięki Prodio możliwa jest organizacja miejsca pracy zgodnie ze specjalizacją technologiczną, nawet jeśli masz dużą ilość procesów ręcznego montażu czy operacji wykańczania. W Twojej branży to  typowe, że jest duża liczba wykwalifikowanych pracowników „uniwersalnych” biorących udział w procesie produkcyjnym, a czas wykonania może być wydłużony w zależności od skomplikowania produktu. To  niesie za sobą stosunkowo wysokie koszty samej pracy żywej.

Dzięki planowaniu zleceń na maszyny, przy jednoczesnym wskazywaniu pracowników mających wykonać zlecenie, możesz ułożyć perfekcyjny plan pod siebie – by już nigdy więcej hala nie stała bezczynnie, czekając na to, aż rozdzielisz ustnie zadania.

… wreszcie uporządkuj swoje CENNE KNOW-HOW

Z każdym nowym pracownikiem zdarza się powtarzać te same błędy albo na nowo musisz je rozwiązywać. Zmarnowałeś tysiące złotych w materiale, przez wady jakich dałoby się uniknąć, gdy wiedza zostawała w firmie?

Od teraz całe know-how Twojej firmy wreszcie w niej pozostaje – parametry trafiają do programu, razem ze zdjęciami potencjalnych wad, miejscami na co trzeba zwrócić uwagę i wszystkim, co może pomóc w ustabilizowaniu jakości. Zobacz, jak wprowadzić dodatkowe parametry.

Chcesz jeszcze poprawić pracę – możesz dołączyć zdjęcia oraz instrukcje odnośnie montażu czy typowych błędów lub reklamacji.

Uprość Twoje „ISO 9001”, zaszokuj audytorów oraz skróć czas szkoleń

Dzięki Prodio masz większość wymagań odnośnie ISO 9001:2015 z głowy. Wyrzucasz dużo formularzy, karty produktów i papierowe zlecenia – masz to w komputerze, gdzie pracownicy mogą też podawać informacje o niezgodnych wyrobach, identyfikacji materiału.

Dodatkowo przez to, że możesz dołączać w PDFie instrukcje wykonania oraz kontroli, czy zdjęcia potencjalnych wad, nie musisz każdemu nowemu pracownikowi powtarzać tego samego, a Twój system jakości nie tylko stanie się bardziej bezobsługowy, ale jego zasady wejdą w życie. Zobacz, jak wgrać zdjęcie czy PDFa. 

Jako bonus nie tylko onieśmielisz auditów podczas certyfikacji, ale też zabłyśniesz na tych trudniejszych, robionych przez Klientów.

Ściąga z sugerowanymi ustawieniami oraz trikami w zarządzaniu produkcją:

Co najlepiej wpisywać jako „produkt” w ramach Prodio:

Dany detal razem z całą technologią produkcji. Kolejne dodasz na bazie kopii tego detalu.

Plan produkcji – co ustawić jako maszyny/operacje?

Poszczególne maszyny – najlepiej w kolejności, w jakiej stoją na hali. Możesz dodać też kontrolę jakości.

Plan produkcji – podpowiedzi odnośnie wyświetlania i planowania

Kolejność maszyn najlepiej by odzwierciedlała tę na hali. W ogłoszeniach pracowniczych możesz podawać informacje kto i kiedy ma przyjść na zmianę.

Dodatkowe pola, jakie warto ustawić pod Twoją branże:

Do produktu:
– numer formy,
– kolor,
– uwagi do montażu,
– uwagi do kontroli produktu.

Dodatkowe TAG-i na planie produkcji i w produkcie

Zmiany (np. rano, południe, nocka)
Kolory

Często zadawane pytania w Twojej branży 

Czy jeden operator może obsługiwać wiele maszyn jednocześnie?

Tak, bez tego niemożliwe byłoby skuteczne rejestrowanie produkcji u Ciebie w branży.

Czy można ująć dodatkowe operacje jak montaż formy czy pakowanie?

Jasne, w technologii produktu możesz tworzyć takie ciągi technologiczne, a pracownikom wyświetla się to w przystępny sposób na hali.

Pracujemy nieraz na dokumentacji powierzonej przez Klienta stanowiącej tajemnice - czy Prodio jest bezpieczne?

Dokładamy wszelkich starań, by pilnować Twoich sekretów – bo nie ukrywamy, że od tego zależy przyszłość naszego biznesu.
W 90-95% przypadków dane w Prodio sa bezpieczniejsze niż trzymane lokalnie:
– połączenia z przeglądarką są szyfrowane,
– serwer znajduje się w jednym z czołowych w Europie data center, najlepiej strzeżonym,
– w naszej firmie jedynie dwie osoby mają dostęp do pełnych danych i odpowiadają majątkowo,
– razem z ekspertami od bezpieczeństwa poddajemy się płatnym próbom włamań, by oceniać na bieżąco jakość zabezpieczeń,
– codziennie kilka razy przeprowadzana jest archiwizacja na osobnym serwerze.

Na życzenie dla stałych Klientów możemy podpisać umowy NDA.

Rozpocznij już teraz!
Wypróbuj Prodio bez zobowiązań - masz 14 dni na sprawdzenie wszystkich funkcji w praktyce. Po okresie próbnym możesz po prostu porzucić konto lub kontynuować pracę jako Klient. Wolisz porozmawiać - śmiało dzwoń, czekamy od 9:00 do 21:00!
Rozpocznij okres testowyZadzwoń : +48 692 450 815
AKTUALIZACJA: przerwy i rejestracja operacji okołoprodukcyjnych, filtry, personalizacja planu produkcyjnego i wiele innych!

AKTUALIZACJA: przerwy i rejestracja operacji okołoprodukcyjnych, filtry, personalizacja planu produkcyjnego i wiele innych!

Na wiosnę wszystko rozkwita i Prodio też! Dlatego w ramach pierwszej wiosennej aktualizacji dodaliśmy nowe funkcje. Masz ochotę na więcej – czytaj dalej! 

#1 Przerwy i rejestracja czynności około produkcyjnych

Dlaczego?

Część klientów zgłaszała nam problem z rejestracją czynności okołoprodukcyjnych, gdyż do tej pory nie było możliwości ich ująć w systemie. Najczęściej musieli po prostu kończyć pracę na wszystkich maszynach, wpisując zerowe ilości sztuk, a następnie rozpoczynać pracę na nowo. Z czym to się wiązało? Z tym, że  rozjeżdżały się wydajności – właściciel nie miał kontroli nad tym, jaki był czas rzeczywisty poświęcony danemu zleceniu – a do tego powstawały “dziury w życiorysie”, nie było do końca wiadomo czym się pracownik zajmuje.

Podobny problem był zgłaszany z przerwami: pracownik wychodził “na papierosa” czy śniadanie – gdy już samo zakończenie pracy na zleceniach było dla niego uciążliwe. Analizując historię pracy, gdzie jednego dnia wydajności były okej, a kolejnego już nie –  Ty także miałeś problem z dojściem do przyczyny takich wahań. Nikt nie wiedział dlaczego powstawały takie różnice.  

Co to daje?

 • zyskujesz kontrolę nad czynnościami około produkcyjnymi – dla własnych analiz zbierasz informacje ile pracownicy poświęcają czasu na awarie, serwisy, prace związane z rozładunkiem, aby móc lepiej kalkulować koszty pracy. Masz jasny obraz kto co robił.
 • możesz zwiększyć kontrolę nad pracownikami – ile faktycznie jest codziennych wyjść “na papierosa”, ile trwają rzeczywiście przerwy planowane – wszystko w wygodny sposób może być rejestrowane w systemie. 

Przykład: 

Weźmy pod lupę operację sprzątania stanowisk na koniec każdego tygodnia. Pracownicy o godzinie 14 kończą pracę na maszynach i 2 godziny poświęcają na porządkowanie. Dotychczas pracownicy byli albo cały czas odbici na maszynach, co zakłamywało efektywność, albo kończyli zlecenia, ale  z kolei to dawało dwie godziny luk iw RCP. 

Dzisiaj wszystko będzie idealnie poukładane 🙂 

Jak to działa?

Przerwy działają niezależnie od tego czy ktoś jest odbity na maszynie czy nie, więc spokojnie w ten sposób możesz sobie rejestrować czynności okołoprodukcyjne.

#2: Filtry na planie produkcji

Dlaczego?

W niektórych firmach ilość zleceń, która znajdowała się na planie produkcyjnym była tak duża, że pojawiał się problem z ich przejrzystą organizacją. Do tego często nas pytaliście czy możecie znaleźć zlecenie na planie produkcyjnym np. po tagach czy innych szczegółach, które wpisywaliście przy planowaniu zamówienia lub wyświetlić tylko zlecenia przypisane do konkretnego zamówienia.  

Aby Wam to maksymalnie ułatwić zastosowaliśmy możliwość filtrowania planu produkcyjnego. 

Co to daje?

 • możliwość wyświetlenia na planie produkcyjnym zleceń spełniających nadane kryteria, żeby łatwiej było je odnaleźć w setkach zleceń;
 • możliwość wyświetlenia zleceń zaplanowanych na określony przedział czasowy;
 • filtrowanie zleceń np. po kolorze lub rozmiarze wpisanym w tagi lub uwagi. 

Jak to działa?

Filtry są dostępne zarówno na panelu menedżerskim jak i produkcyjnym – dla każdego widoku możesz ustawić swoje i widzieć taki plan produkcji jaki chcesz 🙂 Zobacz jak działa funkcja filtrowania 🙂

#3 Pełna personalizacja kafelek na planie produkcyjnym

Dlaczego?

Było wiele głosów, że kafelki są za duże, że jest na nich za dużo informacji – nie każda zawarta tam informacja jest potrzebna.  Ale było też tyle samo głosów, że powinny zawierać tych informacji więcej – szczególnie na tych kafelkach oznaczonych jako czekające na poprzednika.

Dlatego, żeby wszyscy byli zadowoleni zdecydowaliśmy się na pełną personalizację jednego i drugiego rodzaju kafelek 🙂 

Co to daje?

 • dzięki temu Twój plan produkcji będzie wyglądał jak tylko chcesz i możesz pokazywać te informacje, które chcesz! 
 • wybrane zmiany widzisz od razu na poglądzie, sam decydujesz od razu czy jest dobrze czy zmieniasz coś dalej;
 • możesz ukryć informacje, których nie powinna widzieć produkcja, a odkryć te które są tam niezbędne.

Jak to działa: Zobacz różnice między kafelkami oczekującymi na poprzednika, a tymi ogólnymi oraz w jaki sposób najlepiej sobie to skonfigurować.

#4 Nowy wygląd i funkcje formatki rejestracji pracy

Dlaczego?

Po komentarzach naszych obecnych klientów, które informacje są najbardziej potrzebne i powinny być lepiej widoczne, postanowiliśmy skompaktować widok szczegółów zlecenia i poukładać wszystko, aby było jeszcze bardziej przejrzyste.

Co to daje?

 • możliwość podglądu załączników pdf do produktu; 
 • wszystkie ważne informacje dotyczące produktu i zamówienia są widoczne w centralnej części widoku;
 • możliwość ukrycia listy pracowników, aby widok tego co naprawdę ważne był jeszcze większy;
 • umożliwia podejrzenie historii wykonania oraz komentarzy innych pracowników dzięki timelinowi umieszczonemu po prawej stronie.

#5 Nowy wygląd i funkcje formatki rejestracji pracy

Zobacz jakie udogodnienia dla Was przygotowaliśmy!

 • kończenie pracy na zleceniu korzystając z górnej listy widocznej pod nazwą maszyny – w przypadku dużej ilości zleceń na danej maszynie, pracownik próbująć odnaleźć zlecenie na którym aktualnie pracuje nieraz musiał przewinąć całą listę – aby ułatwić poszukiwanie takiego zlecenia dodaliśmy możliwość zakończenia pracy klikając w wiersz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 
 • możliwość ustawienia pulpitów według własnej kolejności – już teraz możecie ustawiać kolejność maszyn według swojego flow produkcyjnego, co zdecydowanie pomoże utrzymać porządek.
 • zmiana koloru nagłówka maszyny, jeżeli ktoś na niej pracuje – umożliwia szybszą weryfikację na której maszynie praca jest w toku;
 • możliwość dodania opisu do maszyny – często otrzymywaliśmy pytania o narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób każdy mógłby zobaczyć kiedy maszyna była ostatnio serwisowana, dlatego postanowiliśmy dać możliwość dodawania opisu na poszczególne maszyny, które będą widoczne zarówno na panelach menedżerskich jak i produkcyjnych;
 • dodawanie maszyn z poziomu planu produkcyjnego – aby ułatwić Wam proces dodawania maszyn do aplikacji. Możecie to teraz zrobić bezpośrednio z panelu produkcyjnego, bez wracania się do głównych ustawień programu; 
 • przybliżenia planu produkcyjnego – często zgłaszaliście, że chcielibyście widzieć więcej maszyn na planie produkcyjnym albo w drugą stronę – że chcielibyście widzieć dokładniej informacje, które znajdują się na kafelkach. Dzisiaj możecie dopasować to do swoich potrzeb – oddalić lub przybliżyć plan produkcyjny. 
 • dodawanie produktów/zleceń/zamówień z poziomu górnego menu –  aby ułatwić Wam konfigurację programu postanowiliśmy dać możliwość dodawania produktów, zamówień i zleceń z poziomu górnego menu. Postanowiliśmy dać Wam to co najważniejsze w jednym miejscu, żeby zawsze było pod ręką! Dzięki temu unikniesz błądzenia po zakładkach i poszukiwania.
 • zawijanie maszyn – widzisz tylko to co potrzebujesz, w łatwy sposób możesz ukryć maszyny z których obecnie nie korzystasz. Masz widok dostosowany do swoich bieżących potrzeb.

Wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia – wyczekujcie niebawem kolejnych aktualizacji! Jeśli będziecie mieli pytania co do powyższych funkcji śmiało dzwońcie lub piszcie na czacie – chętnie pomożemy! 🙂


Przetestuj Prodio!

Wypróbuj Prodio bez zobowiązań. Łatwo zaplanuj pracę, śledź postępy produkcji przez swoją komórkę, zyskaj czas i odmień działanie firmy. Jeśli po 14 dniach stwierdzisz, że to nie dla Ciebie po prostu zostawisz konto.

plan produkcji

Czym się różni panel managerski od panelu produkcyjnego

Czym się różni panel managerski od panelu produkcyjnego

Proste wyjaśnienie podstawowych różnic między panelami.

małe-firmy

Panel managerski – podstawowe funkcje

Na panelu managerskim możecie zarządzać zamówieniami, możecie układać swój plan produkcji oraz przesuwać kafelki, decydując o tym, jakie zadania są priorytetowe. Ponadto możecie stworzyć całą bazę swoich produktów, aby była w systemie, a nie wyłącznie w głowach kluczowych pracowników. Istotne jest to, że każda zmiana wprowadzona na panelu managerskim będzie widoczna w tym samym czasie na panelu produkcyjnym.

Po zalogowaniu do panelu managerskiego zmiany są widoczne z dowolnego miejsca na świecie na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu. Jeśli pracownik podejmie wejdzie do firmy i rozpocznie pracę nad danym zleceniem, będzie to od razu widoczne na panelu managerskim. Dodatkowo, po kliknięciu w pulpit, widać kto aktualnie jest w pracy, co aktualnie jest w produkcji i które zlecenia zbliżają się do terminu.

Podobnie, jeśli pracownik zakończy pracę nad zadaniem, wpisze liczbę wykonanych sztuk i wyjdzie z pracy, status zadań i obecności na hali produkcyjnej odpowiednio się zmieni. 

Jeżeli masz coś ważnego do przekazania pracownikom, możesz to wpisać w uwagach do zlecenia lub w ogłoszeniach, a pracownicy doskonale będą wiedzieli co robić i w jaki sposób. Wszystkie uwagi managera będą od razu widoczne na planie produkcyjnym.

Panel produkcyjny – podstawowe funkcje

Na panelu produkcyjnym możecie zarejestrować wejścia i wyjścia do pracy.

Możecie także podjąć pracę nad konkretnym zleceniem.


W tym samym czasie na panelu managerskim widać, kto rozpoczął pracę nad danym zleceniem i o jakiej godzinie. Dodatkowo, na timeline po prawej stronie, widać kto wszedł do pracy i kto rozpoczął pracę na danym zleceniu.

Na panelu produkcyjnym możemy wybrać zlecenie i zakończyć na nim pracę, podać liczbę wykonanych sztuk (w tym ilość produktów wadliwych, wraz z podaniem przyczyny wady), a także wyjść z pracy. Jednocześnie w widoku managera, na planie produkcyjnym widzimy to zakończone zlecenie jako gotowe oraz, że pracownik wyszedł z pracy.


Na panelu produkcyjnym nie możesz wprowadzać zmian w zleceniach, ani zmieniać ich kolejności. Możesz jedynie podjąć wyznaczone przez managera zadania. 

Oba panele produkcyjne synchronizują się za pomocą Internetu, jedyne co potrzebujesz to komputer na hali produkcyjnej (wystarczy używany, niedrogi model) z podłączeniem do sieci. 

Logowanie do panelu produkcyjnego

Logowanie na panel produkcyjny jest bardzo proste – wystarczy, że w przeglądarkę wpiszesz 

subdomena.getprodio.com

Wyświetli się panel managerski i panel produkcyjny. Hasło i login do planu produkcji znajdziecie w mailu, który wysłaliśmy po rejestracji. Możecie też znaleźć je bezpośrednio w aplikacji. W tym celu wchodzimy w Ustawienia po lewej stronie, a potem klikamy Panel produkcyjny.


Przetestuj Prodio!

Wypróbuj Prodio bez zobowiązań. Łatwo zaplanuj pracę, śledź postępy produkcji przez swoją komórkę, zyskaj czas i odmień działanie firmy. Jeśli po 14 dniach stwierdzisz, że to nie dla Ciebie po prostu zostawisz konto.

plan produkcji

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); !function(e,t,n,s,u,a){e.twq||(s=e.twq=function(){s.exe?s.exe.apply(s,arguments):s.queue.push(arguments); },s.version='1.1',s.queue=[],u=t.createElement(n),u.async=!0,u.src='//static.ads-twitter.com/uwt.js', a=t.getElementsByTagName(n)[0],a.parentNode.insertBefore(u,a))}(window,document,'script'); // Insert Twitter Pixel ID and Standard Event data below twq('init','o36fm'); twq('track','PageView');