AKTUALIZACJA: odświeżony widok zakładki wejść i wyjść, analizy obecności pracowników oraz kalendarz urlopów i dni wolnych! ☀️🌴

Table of contents

  1. Odświeżona zakładka wejść i wyjść pracowników

  Dlaczego?

  Zbieraliśmy uwagi od klientów i na ich podstawie odświeżyliśmy tę zakładkę. Teraz znajdziesz tam kalendarz dni wolnych i urlopów, dodatkowe analizy oraz wiele innych przydatnych informacji. 😃

  Jak to działa?

  Odświeżoną zakładkę znajdziemy klikając trzy poziome kreski z lewej strony, a następnie “Wejścia/Wyjścia (RCP)”.

  W zakładce znajdziesz:

  • Informacje o czasie pracy: zobaczysz szczegółowe informacje dotyczące godzin pracy, przerw i nadgodzin każdego pracownika.
  • Edycja danych: masz możliwość dodawania, edytowania i korygowania danych o czasie pracy. Możesz poprawiać błędne wpisy lub dodawać nowe informacje w przypadku zapomniania zarejestrowania czasu.
  • Kalendarz dni wolnych i urlopów: w prosty sposób możesz zarządzać dniami wolnymi i urlopami pracowników, planując wszystko z wyprzedzeniem i unikając konfliktów.
  • Dodatkowe zakładki: W prawym górnym rogu znajdują się zakładki powiązane z czasem pracy, takie jak szczegółowe raporty czy statystyki, co pozwala na dokładną analizę i monitorowanie efektywności.

  Co ci to daje?

  • Lepsza kontrola produktywności: możesz łatwo monitorować, jak efektywnie pracują Twoi pracownicy, co pomaga w planowaniu produkcji.
  • Proste zarządzanie czasem pracy: masz pełną kontrolę nad czasem pracy, co pozwala na dokładniejsze rozliczenia i lepsze planowanie.
  • Przydzielanie zmian pracownikom: dzięki tej funkcji możesz łatwo przypisywać zmiany pracownikom, co zapewnia sprawiedliwe rozdzielenie zadań.
  • Łatwe zarządzanie danymi z produkcji: dzięki panelowi meldunkowemu możesz zbierać dane bezpośrednio z produkcji. Wystarczy powiesić np. tablet przy drzwiach (jak na zdjęciu poniżej 😃), a pracownicy będą mogli łatwo rejestrować swoje wejścia i wyjścia.
  • Wszystko w jednym miejscu: wszystkie dane są teraz w jednym miejscu. Na jedno kliknięcie możesz przesłać je np. do księgowej, co znacznie upraszcza procesy administracyjne.
  • Lepsza kontrola nad wolnymi dniami: nowa zakładka ułatwia śledzenie i planowanie dni wolnych oraz urlopów, co pomaga lepiej zarządzać dostępnością zespołu.

  2. Czas wygładzony, nadgodziny i zmianowość.

  Dlaczego to wprowadziliśmy?

  Czas wygładzony: system automatycznie zaokrągla czas wejścia i wyjścia pracowników do najbliższej ustalonej jednostki czasowej, na przykład do najbliższych 5, 10 lub 15 minut – dzięki temu dane zebrane w Prodio będą się nadawały do podliczeń kadrowych i będziesz mógł/a pozbyć tego dodatkowego excela 😃

  Zmianowość: Otrzymywaliśmy liczne prośby od klientów dotyczące lepszego zarządzania zmianami pracowników, aby łatwiej planować i przypisywać zmiany w sposób sprawiedliwy.

  Nadgodziny: W odpowiedzi na potrzebę dokładnego śledzenia nadgodzin, wprowadziliśmy automatyczny system ich rejestrowania, co pomaga w precyzyjnym rozliczaniu czasu pracy i planowaniu zasobów.

  Jak to działa?

  Czas wygładzony: System automatycznie zaokrągla czas wejścia i wyjścia pracowników do najbliższej ustalonej jednostki czasowej, np. do najbliższych 5, 10 lub 15 minut. Jeśli pracownik przychodzi o 8:03, system zaokrągla ten czas do 8:00, a wyjście o 17:07 zaokrągla do 17:00. Możesz samodzielnie ustalić zasady zaokrąglania w zakładce „Wejścia/Wyjścia (RCP)” -> „Dostosuj”.

  Tutaj podsuwam Ci dokładną instrukcję jak działa ta funkcja.

  Zmianowość: Możesz przypisywać zmiany pracownikom na podstawie ich dostępności i potrzeb firmy. Wszystko jest zarządzane w jednej zakładce, gdzie możesz wprowadzać i modyfikować zmiany w zależności od harmonogramu pracy.

  Nadgodziny: System automatycznie podlicza nadgodziny na podstawie zarejestrowanego czasu pracy. Informacje o nadgodzinach są dostępne obok czasu wygładzonego w tabeli, co pozwala na szybkie i łatwe monitorowanie dodatkowego czasu pracy.

  Zobacz jak ustawić zmiany i nadgodziny kilkając tutaj!

  Co Ci to daje?

  • czas wygładzony pomaga uniknąć zamieszania i błędów w rejestrowaniu dokładnego czasu wejścia i wyjścia, eliminuje potrzebę ręcznego korygowania wpisów czasu, co pozwala pracownikom skupić się na ważniejszych zadaniach, a także przyczynia się do uczciwego traktowania pracowników. ✅
  • nadgodziny umożliwiają ci dokładne śledzenie i rozliczanie nadgodzin

  3. Kalendarz dni wolnych i urlopów

  Wprowadziliśmy nowy kalendarz, który umożliwia łatwe planowanie dni wolnych i urlopów. 📅 Teraz możecie zarządzać dniami wolnymi pracowników tak, aby wszystko było jasne i przejrzyste. Zaplanujcie swoje wakacje bez stresu!

  Jak to działa?

  Dzięki opcji „Dni wolne” masz jasną informację o tym, kto w danym dniu ma urlop, L4 lub nie pojawił się w pracy bez usprawiedliwienia tej nieobecności. Wszystkie te dane są wyświetlane na kalendarzu – to naprawdę proste.

  • Widok kalendarza i tabeli: Możesz przełączać się między widokiem kalendarza a widokiem tabeli, w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze.
  • Kiedy Twój pracownik zgłasza L4, możesz szybko wejść w kalendarz Dni wolnych w Prodio i dodać na nim taką informację. Masz możliwość uzupełnienia takich pól jak Pracownik, Powód, od kiedy, do kiedy go nie będzie w pracy, a nawet możesz dodać swoje notatki i uwagi z księgowości. 📝 

  Tutaj zobacz jak to działa!

  Co Ci to daje?

  • dzięki opcji „Dni wolne” możesz jednym kliknięciem sprawdzić, kto danego dnia będzie nieobecny w pracy.
  • jeśli pracownik zgłasza prośbę o urlop, masz jasną informację, kiedy już na tym urlopie był i ile dni jeszcze mu pozostało
  • szybko i sprawnie zarządzasz nieobecnościami, co ułatwia planowanie pracy i unikanie braków kadrowych.

  4. Analizy czasu pracy pracowników: karta pracy i miesięczne podsumowanie

  Dodaliśmy też kartę pracy, gdzie rejestrowane są wszystkie godziny pracy oraz przerwy. 📋 To jak własna, letnia lista kontrolna – wszystko pod kontrolą!

  Jak to działa?

  Tutaj znajdziesz informacje odnośnie danego pracownika, między innymi na temat jego wyjścia, wejścia do pracy, jego czasu pracy, nadgodzin, czy liczby pauz, a nawet produktywności! 📈

  Zakładkę możesz wyfiltrować po danym pracowniku oraz dacie i uzyskać wszystkie informacje na jego temat w jednym miejscu. Tutaj podsuwam Ci dokładną instrukcję jak działa ta funkcja.

  Co Ci to daje?

  To narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu czasem pracy, monitorowaniu postępów oraz zapewnia transparentność i dokładność w rozliczeniach.

  Koniec miesiąca nigdy nie był tak prosty! 📊 Nowa funkcja podsumowania miesięcznego pracy pozwala na szybkie i łatwe generowanie raportów, dzięki którym można analizować wydajność i efektywność pracowników. Idealne na szybkie podsumowanie przed letnimi grillami!

  Jak to działa?

  Tutaj znajdziesz informacje, który pracownik ile miał nieobecności w danym miesiącu, ile miał nadgodzin i ile czasu spędził na zleceniach. Wyświetla Ci się też informacja na temat jego produktywności i liczby dni w pracy. Tutaj podsuwam Ci dokładną instrukcję jak działa ta funkcja.

  Co Ci to daje?

  Dzięki tej opcji mamy lepsze planowanie pracy. Analiza wydajności pozytywnie wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników. To wszystko zapewnia nam zarządzanie finansami oraz poprawę komunikacji. Pozwala na sprawdzenie, czy cele są realizowane zgodnie z planem. No to tutaj też- wszystkie informacje na temat wydajności pracownika w jednym miejscu. 😃

  Wszystkie te nowości zostały stworzone z myślą o Was – naszych ukochanych klientach. Chcemy, aby Wasza praca była tak zorganizowana jak przygotowania do wakacyjnego pikniku i tak efektywna jak dzień spędzony na plaży! 🏖️✨